MKB i Almedalen

”Aspekta hjälper oss att på ett strukturerat och väl genomtänkt sätt få ut mesta möjliga nytta under Almedalsveckan.”

– Margaretha Söderström, Kommunikationschef, MKB

MKB Fastighets AB, ett av Sveriges största bostadsbolag, genomförde 2015 ett seminarium i Almedalen med titeln ”En biljett till framtiden – hur sociala investeringar ger tryggare och attraktivare bostadsområden”. Syftet var ökad kännedom om bolagets arbete i prioriterade frågor samt att bygga relevanta relationer.

I samband med planering och genomförande bistod Aspekta MKB med strategi för närvaron, framtagande av idé och koncept samt förberedelsearbete och praktisk hantering på plats i Visby.

Om du vill veta mer hur Aspekta kan bistå dig med att göra din verksamhets närvaro i Almedalen effektiv och framgångsrik kontakta oss