Vi visar vägen
till framgångsrik kommunikation

Integrerad hållbarhets- och årsredovisning

”Med Aspektas hjälp kunde vi genom vår integrerade hållbarhets- och årsredovisning konkretisera och presentera vårt pågående hållbarhetsarbete på ett enkelt kommunikativt sätt. ”

– Marika Qvist, VD på Folktandvården Skåne.

Prisad årsredovisning för Midsona

”Vi har under flera år arbetat med Aspekta och Giv Akt för att göra en årsredovisning som sticker ut och med ett tema, innehåll samt utseende som profilerar Midsona på ett unikt sätt.”

– Viveca Söderberg, projektledare på Midsona

Kriskommunikations-träning i 360 grader

“Aspektas 360-graderskoncept gav oss god insikt i hur vi arbetar vid en krissituation och vad vi måste utveckla och förbättra.”

– Peter Andersson, tidigare VD Ingelsta Kalkon

Kriskommunikation för Findus

“Aspektas tillgänglighet och flexibilitet, samt lokala förankring och närvaro, har varit kritiska element i utvecklingen av vår kommunikations- och PR-agenda de senaste åren.”

– Henrik Hjalmarsson, tidigare VD Findus Sverige

Koncept för årsredovisningar

Några av de bolag som vi har arbetat med är börsnoterade Midsona och Probi AB samt kommunägda MKB Fastighets AB och Hässleholm Miljö och Energi.