Corporate Communication

Vi hjälper dig att stärka och skydda ditt varumärke med hjälp av lojala och engagerade intressenter.

Corporate Communication

Ett starkt varumärke är en värdefull tillgång i ett växande informationsbrus och i en värld i allt snabbare förändring. När konkurrensen om uppmärksamheten hårdnar hjälper vi din verksamhet att:

  • Skapa och kommunicera ett starkt varumärke
  • Ge råd samt förbereda er kriskommunikation inför, under och efter kriser
  • Skapa strategier för ert hållbarhetsarbete och er hållbarhetskommunikation (CSR)

Oavsett om din verksamhet behöver engagera interna eller externa målgrupper bistår vi er i analys- och strategifasen samt som rådgivare i genomförande och utvärdering av kommunikationsinsatserna. Här nedan kan du läsa mer om några av de tjänster och områden vi erbjuder:

Stärkt hållbarhetsprofil | Findus Sverige AB

“Aspekta har stor kunskap vad gäller hållbarhetskommunikation och är en ovärderligt partner i vårt arbete. Det är tydligt att Aspektas målsättning i alla lägen är att vi som kund ska lyckas”.

– Anna Sterner, Brand Activation Manager och ansvarig för Findus hållbarhetskommunikation.

Kriskommunikations-träning i 360 grader | Ingelsta Kalkon

“Aspektas 360-graderskoncept gav oss god insikt i hur vi arbetar vid en krissituation och vad vi måste utveckla och förbättra.”

– Peter Andersson, tidigare VD Ingelsta Kalkon

Kriskommunikation för Findus

“Aspektas tillgänglighet och flexibilitet, samt lokala förankring och närvaro, har varit kritiska element i utvecklingen av vår kommunikations- och PR-agenda de senaste åren.”

– Henrik Hjalmarsson, tidigare VD Findus Sverige

Vill du veta mer?

Kontakta Linda Molin för mer information om hur vi kan hjälpa din verksamhet att stärka och skydda ert varumärke.