Public Affairs

Vi hjälper dig bygga och vårda relationer med samhälle och politik för att stärka din verksamhets förutsättningar.

Public Affairs

Politiska beslut i EU, riksdag eller fullmäktige kan snabbt förändra villkoren för er verksamhet. Vi hjälper er att stärka er verksamhets förutsättningar att nå framgång genom att:

  • Bevaka den politiska agendan
  • Stärka din verksamhets röst i samhällsdebatten
  • Ta fram strategier för att bilda opinion och påverka i samband med utredningar och framtagande av beslutsunderlag

Vi vet att den bästa möjligheten att påverka uppnås genom att vara tidigt ute. Därför hjälper vi er under hela resan, från omvärldsanalys och strategi till genomförande och uppföljning. I det löpande Public Affairs-arbetet utgör bland annat Almedalsveckan en viktig del. Klicka här för att läsa mer om hur vi kan hjälpa er att maximera nyttan av er närvaro i Almedalen.

Digital kommunikation i Almedalen | Öresundshuset

“Öresundshuset har lyckats mycket väl och träffande med att få ut Öresundsregionens villkor och behov.” – Juryns motivering för Årets opinionsbildare i Almedalen 2013

Almedalen: KraftTag för debatten om undernäring bland äldre | Findus Special Foods

Under konceptet KraftTaget genomfördes en paneldebatt med syfte att få näringsliv, akademi, politik och profession att samverka för att minska undernäringen bland äldre.

Vill du veta mer?

Kontakta Thomas Pålsson för mer information om hur vi kan hjälpa din verksamhet att bygga och vårda relationer med samhälle och politik.