oktober 2019

En nyligen framtagen rapport över de största svenska börsbolagens hållbarhetsrapportering visar att sex av tio bolag ställer sig bakom FN:s Agenda 2030. Detta är en ökning ifrån i fjol, men bara 20 procent av dessa har kopplat sitt arbete till något av de 169 delmålen. Rapporten, som är framtagen av kommunikationskonsultföretaget Aspekta,

oktober 28, 2019
Martin Lucander
Corporate Communication

Hållbarhetsarbete handlar om att ta ansvar för organisationens påverkan på omvärlden. Hållbarhetskommunikation handlar i sin tur om att förklara hur detta ansvarstagande ser ut i praktiken. När omvärlden får en klar bild av hur organisationen tar sitt ansvar omsätts det i ökat förtroende och lojalitet, vilket snabbt kan omvandlas till både ökad lönsamhet och

oktober 25, 2019
Martin Lucander
Corporate Communication