november 2019

Inbromsningen i ekonomin är tydlig efter ett antal år av stark tillväxt. Samtidigt är den politiska osäkerheten stor: handelskrig, konflikthärdar, Brexit, ökad polarisering och viktiga valrörelser borgar för att 2020 blir ett både utmanande och spännande år. För verksamheter som behöver navigera i tider av större osäkerhet är det värdefullt att vara

november 28, 2019
Thomas Pålsson
Corporate Communication

En organisations hållbarhetsarbete kan vara en källa till ökat förtroende och lojalitet och bidra till ökad lönsamhet och ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Men möjligheten att uppnå detta förutsätter att intressenterna får en tydlig och trovärdig bild av varför och hur organisationen tar ansvar för sin påverkan på omvärlden. För andra året i rad

november 22, 2019
Martin Lucander
Investor Relations

Osäkerheten om vad framtiden för med sig är stor. Att vara väl förberedd minskar sannolikheten för allvarliga felsteg vid oväntade händelser som annars riskerar att urholka förtroendekapitalet. Det handlar om att förutse, förebygga och förbereda verksamheten – och att träna för det oväntade. Aspekta har en väl utvecklad metodik.  INVENTERA De flesta organisationer är

november 4, 2019
Thomas Pålsson
Corporate Communication