Almedalen eller Folkemødet, eller kanske båda?

Almedalen eller Folkemødet, eller kanske båda?

Almedalen är en unik arena som under första veckan i juli samlar politiker, näringsliv, journalister, offentlig sektor, intresseorganisationer och akademi på en och samma plats. En gång per år samlas dessa aktörer för att opinionsbilda, nätverka, lyssna, yttra åsikter och argumentera mot varandra i mängder av diskussioner, på och utanför paneldebatter, seminarium, scener, mingel samt möten på gator och torg. Almedalen är en i särklass gyllene möjlighet för organisationer och samhällsaktörer att hitta samarbeten och utveckla sin position i samhällsdebatten. 2018 kan vi förvänta oss att Almedalsveckan blir välbesökt. Det är valår samtidigt som Almedalsveckan firar 50-årsjubileum. Det är också 100 år sedan beslutet om kvinnlig rösträtt fattades.

För oss som är verksamma och har intresse i Öresundsregionen finns ytterligare en politisk mötesplats, Folkemødet i Allinge. Den danska motsvarigheten till Almedalsveckan.

I år är det åttonde året Folkemødet genomförs. Folkemødet äger rum i mitten av juni och likt Almedalen möts myndigheter, branschorganisationer, näringsliv och civilsamhället i mängder av programpunkter och erfarenhetsutbyten. Till skillnad från Almedalen äger Folkemødet enbart rum under fyra intensiva dagar.

Oavsett val av mötesplatser bör både Almedalen och Folkemødet ses som en viktig del i organisations löpande arbete för att delta i samhällsdebatten. Men det är viktigt att komma ihåg att Almedalen såväl som Folkemødet utgör bara en begränsad del av möjligheten att arbeta med opinionsbildning och ta del i samhällsdebatten. De kontakter som knyts samt de samarbeten och framsteg i debatten som görs under veckorna bör sedan integreras i organisationens löpande omvärldsbevakning, positionering, strategi, planering och operativa arbete.

3 snabba råd:

  • Visa engagemang – människor förväntar sig att företag idag tar ansvar för det samhälle man verkar i
  • Viktigt att själv påverka den allmänna bilden av både bransch och företag – annars gör någon annan det
  • Fundera på vem som ska lyssna på dig/din organisation – varför ska de lyssna?

5 snabba som motiverar ditt deltagande i Almedalen och Folkemødet:

  • Påverka den politiska agendan
  • Tydliggör och stärk din position genom relationer med samhälle och politik
  • Skapa förutsättningar för att agera snabbt
  • Synliggöra dig i det offentliga rummet och skapa värdefulla kontakter
  • Bevaka viktiga/affärskritiska samhällsfrågor/områden och möjliggör nya affärs-möjligheter/samarbeten