Almedalen: Så skapar du affärsnytta och undviker vanliga fällor

Tisdagen den 20 januari 2017 bjöd Aspekta in till årets första Mötesplats Aspekta. Under frukostmötet diskuterade vi Almedalen och hur organisationer kan undvika vanliga fällor och istället fokusera på att skapa affärsnytta.

Almedalen är en unik arena. Här samlas politiker, näringsliv, journalister, intresseorganisation och akademi en gång per år i en smältdegel av åsikter och ställningstaganden. Almedalen har under åren utvecklats till en gyllene möjlighet för organisationer och samhällsaktörer att nätverka, hitta samarbeten och utveckla sina egna positioner i samhällsdebatten.

Almedalen har under åren förknippats med en viss skepsis. Alla pratar, men lyssnar någon? Är det inte bara ett stort pr-jippo och rosévinsmingel? Finns Almedalen kvar om tio år? Under frukostmötet presenterade vi Almedalstrappan som ett verktyg för att undvika de vanliga fällorna och istället fokusera på att skapa verklig affärsnytta.

Almedalen bör i slutändan ses som en viktig del i organisations löpande arbete för att delta i samhällsdebatten. Men Almedalen utgör bara en av årets alla veckor och de nätverk, samarbeten och framsteg i debatten som görs under denna vecka bör sedan integreras i organisationens löpande omvärldsbevakning, positionering, strategi, planering och operativa arbete.

Har din organisation funderingar kring Almedalen? Aspekta hjälper er förbereda, genomföra och utvärdera era Almedalsaktiviteter. Kontakta Aida Uhac, aida.uhac@aspekta.se, för mer information.