Analys: Vad händer när statsministern väljer bort Almedalen?

Reaktionerna på Stefan Löfvens besked att avstå från årets politikervecka i Almedalen säger något om den kraftfulla symboliken i beslutet – Sveriges statsminister väljer bort den vecka som kanske är den mest självskrivna i många beslutsfattares kalender. Beskedet levererades dessutom inte på en presskonferens, utan i en statusuppdatering på Facebook mitt under hans Sverigeturné i några av landets mest utsatta orter.

Stefan Löfvens motivering är densamma som syftet med Sverigeturnén – att lyssna på människor som känner sig bortglömda: “jag tänker ägna hela Almedalsveckan åt att träffa folk som kanske aldrig skulle besöka en politikervecka, men lik väl borde få sina röster hörda i politiken”.

Så vad går det att dra för slutsatser av statsministerns besked? Är det här början på en trend av sjunkande intresse och slagkraft för Almedalsveckan? Vad betyder det att reaktionerna till största delen var positiva?

På sociala medier fick Stefan Löfven starkt stöd och många kommentatorer menade att det var ett taktiskt riktigt val som knyter an till debatten om en växande klyfta mellan elit och vanligt folk. Kritiker såg det som ett uttryck för populism och vissa att det är ett demokratiskt problem att statsministern inte närvarar under Almedalsveckan.

Till att börja med ska konstateras att Fredrik Reinfeldt uteblev från Almedalsveckan 2007 och att Göran Persson under flera år avstod på samma sätt. Det finns heller ingen trend i sikte vad gäller uteblivet deltagande – Stefan Löfven har redan nu meddelat att han sannolikt kommer till Almedalen 2018.

Aspekta, som i vanlig ordning närvarar och jobbar med kunduppdrag i Almedalen 2017, kan konstatera följande:

  • 2016 var nytt rekordår vad gäller antal evenemang, antal besökare och antal arrangörer.
  • Antalet arrangemang som kan följas via digitala kanaler ökar konstant.
  • Med god planering och utrymme för spontana möten upplever många att Almedalsveckan är årets mest effektiva arbetsvecka.
  • Enligt Almedalsrapporten är 68 procent av allmänheten ganska eller mycket positiva till Almedalsveckan.
  • 2018 må vara valår, men för den som verkligen vill påverka den politiska agendan i valrörelsen är det 2017 som gäller.
  • Partiledartalen är fortfarande de stora huvudnumren under politikerveckan och de lockar många nyfikna.
  • För den som prioriterar samtal och att prata med allmänheten finns det goda möjligheter att göra det i Visbys trånga gränder.

Sammantaget finns det inga tecken än så länge på att Almedalsveckan minskar i betydelse, men det är viktigt att ha en konstant diskussion hur den utvecklas och vad mervärdet är.

Besöker din organisation Almedalen i år? Läs vårt blogginlägg om att skapa affärsnytta under politikerveckan. Kontakta Sofie Lundell, sofie.lundell@aspekta.se, om din organisation behöver hjälp att förbereda, genomföra och utvärdera era Almedalsaktiviteter.

Foto: Håkan Dahlström