Anders Haskel förstärker Aspektas erbjudande inom finansiell kommunikation

Aspekta förstärker sitt erbjudande inom finansiell kommunikation genom att knyta till sig Anders Haskel. Anders är en välkänd profil inom den finansiella sektorn i Sverige och har under många år arbetat som analytiker och journalist. Han är bland annat sedan flera år ledamot i juryn för ”Bästa redovisningen”, den årliga bedömningen av årsredovisningar från bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm, samt är författare till den storsäljande boken ”Bli grymt rik på aktier”

– Aspekta har under de senaste åren expanderat kraftigt inom finansiell kommunikation och vi är mycket glada över att Anders valt att stärka vårt team, inte minst kommer han att spela en viktig roll för utvecklingen av vårt erbjudande med fokus på strategiska tjänster inom ir, investor targeting och noteringsprocesser, säger Aspektas VD Thomas Pålsson.

Den totala marknaden för finansiell kommunikation har vuxit de senaste åren som en effekt av det kraftigt ökande antalet börsnoterade bolag i regionen. För att möta efterfrågan och för att bredda sitt erbjudande förstärker Aspekta nu organisationen.

– Det ska bli mycket spännande och inspirerande att få vara med och vidareutveckla och bredda Aspektas erbjudande inom finansiell kommunikation, säger Anders Haskel. Med mitt nätverk och min mångåriga bakgrund som analytiker hoppas jag kunna bidra till att utveckla det strategiska erbjudandet inom området.

Anders Haskel började på Aspekta den 1 juni.