Att bedriva opinionsarbete i rådande samhällssituation

Är det möjligt att bedriva påverkansarbete under rådande samhällssituation? Går det att göra sin röst hörd och positionera en samhällsfråga i kölvattnet av en pågående Covid-19 kris och avsaknaden av Almedalen som en arena? Aspekta har tagit tempen på det svenska debattklimatet.

Sedan mitten av mars är det krisen som sätter den dagliga agendan, både politiskt och medialt. På två och en halv månad har Corona-rapporteringen genererat mer än 154 000 redaktionella artiklar i svensk media. Som en jämförelse genererade 2019 års mest omskrivna ämne, klimatfrågan, 141 000 artiklar under ett helt år. Det innebär att trycket är hårt om det mediala utrymmet och selekteringen av relevans utgår från krisen.

I snabb takt presenterar regeringen åtgärder och krispaket för att mildra de ekonomiska och samhälleliga konsekvenserna. Det innebär att politiker på nationell, regional och lokal nivå har ett behov av lägesanalyser från näringsliv och intresseorganisationer för att skapa sig en bild av nuläget och för att få näringslivets och aktörers förslag på lösningar. För de företag och organisationer som arbetar med sakfrågor som kan kopplas till Covid-19 krisen finns därmed ett fönster öppet att göra sin röst hörd och på olika sätt delta i debatten. Här gäller det att vara snabbfotad och agera när tajmingen är rätt. 

För de aktörer som vill driva opinion inom frågeställningar där tidshorisonten för politiska processer och beslut ligger på framtiden. Ja, för dem är det en större utmaning att just nu göra sin röst hörd. 

Ta tempen på er fråga. Är den fortfarande relevant? Kan den kopplas till nuvarande politiska prioriteringar?  Eller kan den bli aktuell i ett senare skede? Om så är fallet, då är det dags att ni förbereder er. Vässa era argument och budskap, hitta nya former för digitala dialoger och exponering i sociala medier och leta upp era kompisar. Liera er med de aktörer eller intresseorganisationer som kan bidra med ett annat perspektiv. Det ökar trovärdigheten och sätter tryck i frågan.

För er som arbetar med att driva opinion eller positionera frågor som inte har samma aktualitet och relevans, nyttja er tid med att se över er strategi och planera långsikigt. Bygg upp nya relationer och vårda befintliga. Ni kan också fortsätta med ert arbete att på olika sätt hålla igång debatten. Aldrig förr har de digitala möjligheterna varit så många, med webinars, Facebook live sändningar och nya digitala arenor som erbjuder alternativ till Almedalen. Ett sådant exempel är Altitude Meetings på Studio i Malmö som under fem dagar är värd för en mängd olika digitala arrangemang.

Vi på Aspekta har stor erfarenhet och vana av att hjälpa företag att bygga och vårda relationer med samhälle och politik för att stärka förutsättningar. Hör av dig så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er med strategi, analys, omvärldsbevakning och på annat sätt vara stöd i ert fortsatta arbete utifrån rådande samhällssituation.