Basverktygen som hjälper dig skapa goda relationer med finansmarknaden

Möjligtvis jobbar du med kommunikation i ett börsnoterat bolag, eller ett bolag som är på väg till börsen. Då har du stor nytta av att lära dig så mycket som möjligt om Investor Relations. Men var börjar du någonstans och vilken kunskapsnivå är tillräcklig?

Dagligen dyker det upp viktiga frågor för dig att ta ställning till i ett börsnoterat bolag, som berör Investor Relations. Vad är egentligen kurspåverkande information? Vad menas med att ge ”kött på benen” i möten med investerare eller analytiker? Vilket värde har köpta analyser? Hur når vi publicering i Dagens Industri? Kan VD starta ett twitter-konto?

Ur bolagets synvinkel är det viktigt att hantera förväntningar från investerare och analytiker. För att lyckas med det krävs ett proaktivt arbete och att löpande förse sina intressenter med relevant information. Att ha rätt värdering är ett långsiktigt arbete.

Om du vill bygga starkare Investor Relations är det viktigt att lära sig nyttja basverktygen för goda relationer – årsredovisningen, delårsrapporter och bolagets hemsida mot såväl investerare, journalister som inom bolaget.

Om du vill bygga starkare Investor Relations är det viktigt att lära sig nyttja basverktygen för goda relationer – årsredovisningen, delårsrapporter och bolagets hemsida gentemot såväl investerare, journalister som inom bolaget. Genom att bemästra dessa kanaler finns det goda möjligheter att med en tydlig och trovärdig kommunikation få ut vad företaget står för och vilka planer som finns framöver.

Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort det snabbrörliga medielandskapet och sociala medier, som kan vara en svårnavigerad och komplicerad väg för ditt företag. Allting handlar om att skapa en rättvis bild av ditt bolag, genom väl valda kanaler.

I år anordnar Aspekta fyra utbildningstillfällen – i Malmö, Lund och Växjö – för dig som arbetar med kommunikation i ett företag som är börsnoterat eller på väg till börsen. Under en heldagsutbildning får du en grundlig genomgång av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till inom IR, samt vilka verktyg som är viktiga att bemästra för att skapa goda relationer med kapitalmarknaden och media.  Läs mer och säkra din plats i dag!