Blogg

Inbromsningen i ekonomin är tydlig efter ett antal år av stark tillväxt. Samtidigt är den politiska osäkerheten stor: handelskrig, konflikthärdar, Brexit, ökad polarisering och viktiga valrörelser borgar för att 2020 blir ett både utmanande och spännande år. För verksamheter som behöver navigera i tider av större osäkerhet är det värdefullt att vara

november 28, 2019
Thomas Pålsson
Aspekta

En organisations hållbarhetsarbete kan vara en källa till ökat förtroende och lojalitet och bidra till ökad lönsamhet och ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Men möjligheten att uppnå detta förutsätter att intressenterna får en tydlig och trovärdig bild av varför och hur organisationen tar ansvar för sin påverkan på omvärlden. För andra året i rad

november 22, 2019
Martin Lucander
Investor Relations

Osäkerheten om vad framtiden för med sig är stor. Att vara väl förberedd minskar sannolikheten för allvarliga felsteg vid oväntade händelser som annars riskerar att urholka förtroendekapitalet. Det handlar om att förutse, förebygga och förbereda verksamheten – och att träna för det oväntade. Aspekta har en väl utvecklad metodik.  INVENTERA De flesta organisationer är

november 4, 2019
Thomas Pålsson
Aspekta

En nyligen framtagen rapport över de största svenska börsbolagens hållbarhetsrapportering visar att sex av tio bolag ställer sig bakom FN:s Agenda 2030. Detta är en ökning ifrån i fjol, men bara 20 procent av dessa har kopplat sitt arbete till något av de 169 delmålen. Rapporten, som är framtagen av kommunikationskonsultföretaget Aspekta,

oktober 28, 2019
Martin Lucander
Aspekta

Hållbarhetsarbete handlar om att ta ansvar för organisationens påverkan på omvärlden. Hållbarhetskommunikation handlar i sin tur om att förklara hur detta ansvarstagande ser ut i praktiken. När omvärlden får en klar bild av hur organisationen tar sitt ansvar omsätts det i ökat förtroende och lojalitet, vilket snabbt kan omvandlas till både ökad

oktober 25, 2019
Martin Lucander
Corporate Communication

Det kan tyckas vara väldigt lång tid kvar innan årsredovisningen för 2019 ska publiceras, men om du vill göra din årsredovisning bättre än genomsnittet så rekommenderar vi att du använder den här tiden för att planera och reflektera. För att spara dig lite tid har vi på Aspekta noga gått igenom de 25 högst värderade

september 17, 2019
Jonas Årefors
Aspekta

Den 4 oktober kommer Aspekta tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren att göra en djupdykning i företagens roll i samhället. Under en heldag kommer fokus att läggas på hur din organisation kan i relation till politik och media påverka och driva samhällsopinionen på ett sätt som kan stärka er verksamhet. Under dagen

september 5, 2019
Martin Lucander
Aspekta

Linda Molin tar över som VD för Malmöbaserade PR- och kommunikationsföretaget Aspekta AB. Linda är idag vice VD i Aspekta, och bolagets nuvarande VD, Thomas Pålsson, kommer framöver att fokusera på att utveckla Aspektas strategiska samarbeten och bredda bolagets erbjudande. Förändringen gäller från idag, den 4 september 2019. – Detta är en sedan länge

september 4, 2019
Linda Molin
Aspekta

Vi är glada över att få välkomna vårt senaste tillskott, Sara Thorngren, till Aspekta. Vi ställde några frågor till Sara så att vi alla kan lära känna henne lite bättre. • Vem är Sara Thorngren? Jag har en kandidatexamen från Lunds Universitet i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring. Innan jag började

augusti 27, 2019
Aspekta
Aspekta

Hållbarhet är en viktig fråga. Det handlar om hur individen mår men också om hur vår omvärld mår. Och alla kan dra sitt strå till stacken för en mer hållbar värld. Vi på Aspekta hjälper våra kunder att hitta de områden där de har störst påverkan på sin omvärld, vi hjälper dem också med att

juni 3, 2019
Linda Molin
Aspekta