Blogg

Malmöbaserade PR- och kommunikationskonsultföretaget Aspekta breddar sitt ägande genom att Anna Westesson blir delägare och samtidigt ny senior konsult. Dessutom blir även Aspektas nuvarande medarbetare och hållbarhetsspecialist Martin Lucander delägare. – Vi ser den partnerägda modellen som den bästa; att ett företag ägs och leds av konsulter som dagligen möter kunderna ger

maj 4, 2020
Linda Molin
Aspekta

Vi vet det alla – hur viktigt det är att fatta beslut och informera på rätt grunder. Särskilt med hänsyn till de föränderliga och oroliga tider vi just nu lever i. En tid då faktabaserad information och välgrundade beslut hindrar rykten och felaktigheter från att spridas samt förhindrar förhastade beslut.  Genom att

april 28, 2020
Aida Uhac
Aspekta

När Almedalsveckan 2020 ställdes in kom det inte som en överraskning. Det var ett ansvarsfullt beslut av huvudarrangörerna och Sveriges åtta riksdagspartier. Att regioner och kommuner ska prioritera och fokusera på Almedalen under rådande Covid-19 pandemi och dess verkningar på samhället kan idag inte motiveras. Det är heller inte möjligt utifrån rådande riktlinjer för

april 21, 2020
Aida Uhac
Public Affairs

Spridningen av coronaviruset ställer oss inför utmaningar vi aldrig tidigare upplevt. Vi slits mellan en oro för de äldre samt en oro för ekonomin och resten av samhället. Effekterna av coronapandemin medför utmaningar för många företag. Stängda gränser leder till försenade eller uteblivna leveranser, minskad efterfrågan och avbrutna produktioner. Innan påskhelgen nådde vi all time

april 15, 2020
Linda Molin
Corporate Communication

Även om det är turbulenta tider och det kan vara svårt som börsnoterat bolag att fokusera på den externa informationen är det viktigt att fortsätta att kommunicera med aktieägare och övrig finansiell marknad för att behålla och till och med höja företagets trovärdighet. Bolagsstämman är fortfarande ett viktigt forum att föra en dialog på, även

april 2, 2020
Mikael Sjöblom
Investor Relations

Coronavirusets (COVID-19) utveckling påverkar vår vardag och hela vårt samhälle. För att hejda sprittsmidningen har kraftiga åtgärder införts med organisatoriska effekter, där alltfler medarbetare arbetar på distans. I samband med kris och oroliga tider är det viktigt för dig som är chef och har medarbetaransvar att kontinuerligt kommunicera och föra dialog med dina medarbetare även

mars 19, 2020
Åsa Väärälä
Corporate Communication

En checklista med frågor och en gratis riskanalysmall för dig som vill stärka och hantera din kommunikation.

mars 12, 2020
Linda Molin
Corporate Communication

Vi är glada över att välkomna vårt senaste tillskott, Simon Vinde, till Aspekta. Simon kommer arbeta som studentmedarbetare i vår danska verksamhet. Vi ställde några frågor till Simon för att lära känna honom lite bättre. Vem är Simon Vinde? Jeg bor i København, hvor jeg læser Kommunikation og Digitale

mars 10, 2020
Aspekta
Övrigt

Inbromsningen i ekonomin är tydlig efter ett antal år av stark tillväxt. Samtidigt är den politiska osäkerheten stor: handelskrig, konflikthärdar, Brexit, ökad polarisering och viktiga valrörelser borgar för att 2020 blir ett både utmanande och spännande år. För verksamheter som behöver navigera i tider av större osäkerhet är det värdefullt att vara

november 28, 2019
Thomas Pålsson
Aspekta

En organisations hållbarhetsarbete kan vara en källa till ökat förtroende och lojalitet och bidra till ökad lönsamhet och ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Men möjligheten att uppnå detta förutsätter att intressenterna får en tydlig och trovärdig bild av varför och hur organisationen tar ansvar för sin påverkan på omvärlden. För andra året i rad

november 22, 2019
Martin Lucander
Investor Relations