Blogg

En gammal sanning är att den som är proaktiv och söker inflytande gör bäst i att fokusera påverkansarbetet på de partier som är i opposition, i hopp om att de i framtiden får makten. Tiden i opposition har sina fördelar, eftersom det finns större utrymme att utveckla politiken och lyssna in omvärldens synpunkter. Men det

maj 19, 2021
Thomas Pålsson
Public Affairs

Det är nu över ett år sedan pandemin spred sig över världen. Det snabba förloppet och osäkerheten kring hur pandemin skulle påverka oss ställde höga krav på hur verksamheter kommunicerade med sin omvärld. Många företag och organisationer gick in krisberedskap och aktiverade särskilda kriskommunikationsgrupper för att tillgodose behovet av information. Pandemin är inte över och

april 16, 2021
Linda Molin
Corporate Communication

Hur ser rådande klimat ut för samhällsdebatt och ens möjlighet att påverka i viktiga samhällsfrågor? Det är en rimlig fråga att ställa sig nu när de naturliga mötesarenorna blir digitala och de flesta makthavare och beslutsfattare har fokus på att hantera olika samhälls- och ekonomiska konsekvenser i kölvattnet av covid-19 pandemin. SVERIGES

mars 31, 2021
Thomas Pålsson
Public Affairs

Denna vecka började en ny praktikant hos Aspekta. Det är Mimi Carvell som läser kandidatprogrammet i Strategisk Kommunikation vid Lunds Universitet och som kommer att vara hos oss fram till juni. Vi passade på att ställa några snabba frågor till henne.  Vad kommer du göra på Aspekta? Under min praktik kommer jag att

mars 26, 2021
Linda Molin
Övrigt

Under våren 2020, när spridningen av covid-19 utvecklades snabbt och pandemin drabbade Sverige, var det många offentliga aktörer som blev prövade på förmågan att hantera en kris.  Kriskommunikation är en väsentlig del av Aspektas verksamhetserbjudande. Vi var därför nyfikna på hur Skånes kommuner hanterade och upplevde krisarbetet den initiala tiden, våren och sommaren

mars 18, 2021
Åsa Väärälä
Corporate Communication

Årsredovisningen är ett grundläggande kommunikationsverktyg där ett börsnoterat företag på ett uttömmande sätt kan förklara bolagets affär, produkter, marknad och möjligheter. Trots det ser vi allt för många noterade bolag som väljer att publicera det worddokument som de skickar in till Bolagsverket på sin webbplats. Även ett sådant dokument kommunicerar – och den kommunikationen bygger

februari 22, 2021
Mikael Sjöblom
Investor Relations

Genom ”Hållbarhetslagen” känner nu fler bolag sig manade att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Detta är förstås positivt och svarar väl mot omvärldens ökade förväntningar på regelbunden och rättvisande hållbarhetsinformation. Det ökade intresset gör att även bolag som inte omfattas av lagen ser värdet av aktiv hållbarhetskommunikation.  Vi på Aspekta har listat fem tips

februari 11, 2021
Martin Lucander
Corporate Communication

Efter ett år som 2020 känns det extra viktigt att blicka framåt. Men det kan kännas svårt när det mest känns grått och trist i januari. Kanske är din årsredovisning redo för en make over?  Slå en signal till oss på Aspekta om du vill ta ett inspirationsmöte eller ha hjälp att

januari 27, 2021
Anna Westesson
Investor Relations

I Aspektas senaste kartläggning av de största svenska års- och hållbarhetsredovisningar har vi valt att fokusera på hur bolagen presenterar arbetet med Agenda 2030. Från vår kartläggning kan vi dra flera slutsatser och utifrån dessa skulle vi vilja ge fyra tips till företaget som står inför att antingen påbörja eller fördjupa sitt arbete med de

december 14, 2020
Martin Lucander
Corporate Communication

I Aspektas tidigare årsredovisningsspaningar har vi framhållit att en bra marknadsbeskrivning verkligen kan lyfta förståelsen för verksamheten. I årets spaning kan vi konstatera att närmare hälften av årsredovisningarna som vi tittat på helt saknar ett marknadsavsnitt i innehållsförteckningen. Är det så lyckat och vad beror det på? Den enkla förklaringen är att

oktober 6, 2020
Anna Westesson
Investor Relations