Almedalen: KraftTag för debatten om undernäring bland äldre | Findus Special Foods

65 procent av hemmaboende äldre riskerar drabbas av undernäring. Detta ökar samhällskostnaderna men drabbar framförallt individen som riskerar att bli orkeslös och deprimerad. Rätt mat i rätt mängder kan stärka livskvalitén för våra äldre samtidigt som de extrakostnader som vård av undernärda innebär kan minskas. Detta är frågeställningar som Findus vill sätta fingret på. Findus Special Foods har arbetat med mat för människor med tugg- och sväljsvårigheter i drygt 40 år och idag har sortimentet kompletterats med näringsberikade måltider och produkter för dem med sämre aptit.

Som ett led i Findus arbete för att lyfta frågan om undernäring bland äldre har Aspekta bistått företaget med strategi och genomförande av ett arrangemang i Visby under Almedalsveckan. Under konceptet KraftTaget genomfördes en paneldebatt med syfte att få näringsliv, akademi, politik och profession att samverka för att minska undernäringen bland äldre. Det strategiska kommunikationsarbetet fortsätter bland annat med arrangemang av lokala seminarier i ett urval svenska städer.