Bättre förberedelser inför mötet med media – medieträning för Åstorps kommun

Dagligdags rapporterar media om händelser som utspelar sig i en kommun eller i annan offentlig verksamhet. Kommuner, regioner och myndigheter har medias intresse i syfte att syna demokratiska beslut och offentlig verksamhet i olika frågor som påverkar vårt samhälle och vardag.

Medias roll att granska offentlig verksamhet är inskrivet i vår grundlag. Det ställer stora krav på offentliga aktörer och enskilda tjänstepersoner med öppenhet, tillgänglighet och insyn.

Idag krävs det bara ett sök på webben för att hitta både goda och dåliga exempel där offentliga personer uttalar sig i media. Hur man hanterar och kommunicerar händelser och kriser påverkar allmänhetens syn på och förtroende för offentliga aktörer och politiska beslut. Skillnaden mellan de bra och de dåliga exemplen är hur förberedd en organisation är för kriser och hur man kommunikativt hanterar dem. Det påverkar både händelseförloppets utgång och hur frågan framställs i media.

Aspekta har lång erfarenhet av medieträning och kriskommunikation, med referenser från såväl offentliga aktörer som näringslivet. Aspekta erbjuder medieträning med teori och praktisk övning anpassad för offentliga aktörer. Den genomförs av seniora konsulter med kunskap och bakgrund från offentlig verksamhet samt av en erfaren journalist.

  • Vi är mycket nöjda med Aspektas upplägg och medieträning, säger Linda Eklund, kommunikatör och kontaktperson för uppdraget på Åstorps kommun. Vi genomförde under hösten en medieträning för kommunens ledningsgrupp och kommer nu att erbjuda utbildningen till fler nyckelpersoner i kommunen. För oss är det viktigt att vara förberedd och känna sig trygg i mötet med media. Idag är det inte en fråga om det händer, utan snarare när det händer, och då ska vi på bästa sätt kunna hantera situationen, avslutar Linda.