Digital kommunikation i Almedalen | Öresundshuset

“Öresundshuset har lyckats mycket väl och träffande med att få ut Öresundsregionens villkor och behov.”

– Juryns motivering för Årets opinionsbildare i Almedalen 2013


Almedalsveckan är en utav de mest medieintensiva veckorna under året, framför allt i sociala medier. Under förra årets politikervecka skrevs det totalt 199 932 tweets. Aspekta bistår sedan 2010 Öresundshuset bland annat med digital kanalstrategi och operativt stöd för att nå igenom bruset under Almedalsveckan. Arbetet har bland annat resulterat i att Öresundshuset utsågs till årets opinionsbildare 2013, tack vare den starka närvaron på Twitter.

Öresundshuset är den öresundsregionala mötesplatsen i Almedalen vars målsättning är att opinionsbilda kring Öresundsregionens potential och förutsättningar. Strategiska insatser i sociala medier för att skapa samtal och öka kunskapen bland svenska makthavare är en av framgångsfaktorerna. Insatser bidrar också till att göra programmet mer öppet och transparent mot medborgarna.

Under Almedalsveckan live-streamade vi seminarier och debatter från programmet samt skapade samtal om Öresundsfrågor på Twitter. Öresundshuset utsågs 2013 till årets opinionsbildare för förmågan att nå brett med sitt budskap till olika målgrupper, insatserna på Twitter var en viktig faktor till utnämningen.