Findus i Almedalen – strategisk närvaro och medverkande

Sedan 2018 har Aspekta bistått Findus med strategi och planering inför Almedalsveckan med ändamålet att synliggöra talespersoner och positionera företagets hållbarhetsprofil på arenan. I arbetet har Aspekta tagit fram texter i syfte att profilera utvalda talespersoner på Findus, gjort prioritering av relevanta organisationer och debattforum, samt kopplat ihop företaget med dessa. Aspekta har gjort research och tagit fram budskap i samband med talespersonernas medverkan i paneldebatter.