Integrerad hållbarhets- och årsredovisning | Folktandvården Skåne

”Med Aspektas hjälp kunde vi genom vår integrerade hållbarhets- och årsredovisning konkretisera och presentera vårt pågående hållbarhetsarbete på ett enkelt kommunikativt sätt”.

– Marika Qvist, VD på Folktandvården Skåne.


Aspekta har bistått Folktandvården Skåne med att ta fram en integrerad hållbarhets- och årsredovisning som på ett intresseväckande och trovärdigt sätt lyfter fram organisationens vision, kärnvärden och hållbarhetsarbete. I detta arbete samordnade vi på Aspekta även arbetet med underleverantörer av form och bild från vårt etablerade nätverk.