Interaktiv kriseøvelse satte Øresundsbroen på prøve

Øresundsbroen har et meget velfungerende kriseberedskab og træner regelmæssigt i forskellige scenarier. Til kriseøvelsen i 2019 blev Aspekta handlet i konkurrence for at gennemføre en hel dags træning for hele Øresundsbroens kriseorganisation, i alt 25 personer.

Aspekta guidede ledelsen og krisegruppen gennem et velforberedt interaktivt scenarie, der begyndte med en alvorlig ulykke og endte med håndteringen af en kritisk debat om Øresundsbroens måde at agere. Det fiktive begivenhedsforløb fandt sted både i Sverige og Danmark; med fingeret indspil fra medierne, myndighederne, de ansatte og offentligheden i begge lande. Spændvidden – fra ulykke til tillidskrise – gav rige muligheder for at øve evnen til at håndtere vanskelige situationer i forskellige dele af organisationen.

– Aspekta kom med et spændende oplæg til en pris der matchede vores budget, så derfor valgte vi Aspekta til at planlægge og gennemføre øvelsen for os. Det blev en omfangsrig og vældig arbejdsom øvelse, hvor Aspekta kontinuerligt kom med indspil og nye vinkler på den rådende situation. En god øvelse, hvor vi fik afprøvet vores beredskab og også tog en del læringspunkter med hjem, som vi kan arbejde videre på, siger Ulla Eilersen, sikkerheds- og miljøchef på Øresundsbroen.

->Vil du vide mere om Aspekta’s tilbud inden for kriseforberedelse og krisestyring? Tag kontakt til Philip Tønning