Koncept för årsredovisningar

En årsredovisning är ett av flera sätt att göra en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Men också ett viktigt verktyg för verksamhetens finansiella kommunikation. Ett verktyg för att profilera och positionera en verksamhet i kommunikationen med flera av dess intressenter.

Aspekta bistår börsnoterade bolag såväl som icke-noterade verksamheter med framtagande av årsredovisningar. Vi hjälper uppdragsgivare med att utveckla koncept samt agerar skribenter. Aspekta leder även årsredovisningsprojekt och samordnar med underleverantörer av form och bild från vårt etablerade nätverk.

Några av de bolag som vi har arbetat med är börsnoterade Midsona och Probi AB samt kommunägda MKB Fastighets AB och Hässleholm Miljö och Energi.