Kriskommunikation för Findus

“Aspektas tillgänglighet och flexibilitet, samt lokala förankring och närvaro, har varit kritiska element i utvecklingen av vår kommunikations- och PR-agenda de senaste åren.”

– Henrik Hjalmarsson, tidigare VD Findus Sverige


Alla verksamheter kan drabbas av kriser. Hur de hanteras är avgörande för förtroendet för verksamheten på sikt. Inledande misstag möter förståelse, däremot har få överseende med dålig krishantering. Grunden till skicklig krishantering är att vara väl förberedd. Inventering av möjliga krisämnen, framtagande av planer och träning bidrar till att verksamheten kan möta det oväntade.
Rådgivning i presumtiva och faktiska krissituationer samt profilering av varumärket är grunden i Aspektas mångåriga samarbete med Findus Sverige AB. Vi hjälper löpande till att formulera budskap kring företagets produkter eller processer. Budskap och information som sprids till relevanta målgrupper via olika typer av kanaler.

Som ett konkret exempel på hur Aspekta bistått Findus med kriskommunikation kan nämnas de kommunikativa insatser som gjordes i samband med att Findus utsattes för ett bedrägeri avseende råvaran i några av företagets färdigrätter. Aspekta deltog i företagets krisgrupp och arbetade med strategisk rådgivning kring hur kommunikationen skulle utformas, relationen med medier samt insatser för att återupprätta förtroendet för varumärket. Vi bistod även med bevakning av tryckta och digitala medier samt framtagande av informationsmaterial och underlag för mediekontakter.

Vi på Aspekta har erfarenhet från en lång rad uppdrag inom kriskommunikation, allt från att förebygga och planera till att kavla upp ärmarna och hjälpa till med det praktiska arbetet när krisen väl har slagit till. Om du vill veta mer hur Aspekta kan bistå dig med att stärka och skydda ditt varumärke, kontakta oss på Aspekta.