Kriskommunikations-träning i 360 grader | Ingelsta Kalkon

“Aspektas 360-graderskoncept gav oss god insikt i hur vi arbetar vid en krissituation och vad vi måste utveckla och förbättra.”

– Peter Andersson, tidigare VD Ingelsta Kalkon


Djuromsorg är en prioriterad fråga för Ingelsta Kalkon och en kritisk del i företagets affärsmodell. Aspekta skapade ett krisscenario för att utsätta Ingelsta Kalkon för beslutsfattande baserat på knapphändig information och samtidigt hantera sina intressenters reaktioner i realtid.

Under ett iscensatt krisförlopp testades hela företaget – från ledningsgrupp till växeltelefonister – under en hel dag i att hantera bland annat upprörda kundsamtal, kommentarer på sociala medier, vinklade löpsedelsrubriker, produktbojkotter, inslag i radio och tv samt oroade medarbetare. Precis som i en verklig krissituation.
Genom denna scenarioövning fick Ingelsta Kalkon uppleva hur det är att kommunicera i en krissituation där företagets samarbetsförmåga och handlingsberedskap testas när det är som allra värst.

Aspektas produkt ”Kriskommunikation i 360 grader” är utformad för att träna och förbereda hela organisationen på svåra, skräddarsydda krislägen.

Vi på Aspekta har erfarenhet från en lång rad uppdrag inom kriskommunikation, allt från att förebygga och planera till att hjälpa till med det praktiska arbetet när krisen väl har slagit till.