Stärkt hållbarhetsprofil | Findus Sverige AB

“Aspekta har stor kunskap vad gäller hållbarhetskommunikation och är en ovärderligt partner i vårt arbete. Det är tydligt att Aspektas målsättning i alla lägen är att vi som kund ska lyckas”.

– Anna Sterner, Brand Activation Manager och ansvarig för Findus hållbarhetskommunikation.


I samband med lanseringen av Findus och Nomad Foods koncerngemensamma hållbarhetsstrategi på den svenska marknaden har Aspekta bistått Findus med att kommunicera pågående initiativ och konkreta mål. Kommunikationen ska profilera Findus talespersoner och beskriva på vilket sätt företaget tar ansvar och är en hållbar livsmedelsaktör. Aspekta har tagit fram en PR-plan för Findus hållbarhetskommunikation på den svenska marknaden och arbetar löpande med att ta fram pressmeddelanden, poddunderlag, debattartiklar, blogginlägg och narratives för distribution i olika kanaler. Exempel på resultat av samarbetet är debattartikel med tema matsvinn, införd i GP den 3 december 2018 och artikel i branschmedia Butikstrender om Findus initiativ för återvinning.