Vi visar vägen
till framgångsrik kommunikation

Findus i Almedalen – strategisk närvaro och medverkande
Bättre förberedelser inför mötet med media – medieträning för Åstorps kommun
Interaktiv krisövning satte Öresundsbron på prov
Interaktiv kriseøvelse satte Øresundsbroen på prøve
Opinionsbildning mot stöldligor | Maskinentreprenörerna