Vi visar vägen
till framgångsrik kommunikation

Bättre förberedelser inför mötet med media – medieträning för Åstorps kommun
Interaktiv krisövning satte Öresundsbron på prov
Interaktiv kriseøvelse satte Øresundsbroen på prøve
Opinionsbildning mot stöldligor | Maskinentreprenörerna
Stärkt hållbarhetsprofil | Findus Sverige AB