Vi visar vägen
till framgångsrik kommunikation

Opinionsbildning mot stöldligor | Maskinentreprenörerna

Årligen stjäls och transporteras värden för miljarder ut över Sveriges gränser. Branschorganisationen Maskinentreprenörerna vände sig till Aspekta för att sätta stölderna på samhällsagendan och stoppa ligornas framfart.

Stärkt hållbarhetsprofil | Findus Sverige AB

“Aspekta har stor kunskap vad gäller hållbarhetskommunikation och är en ovärderligt partner i vårt arbete. Det är tydligt att Aspektas målsättning i alla lägen är att vi som kund ska lyckas”.

– Anna Sterner, Brand Activation Manager och ansvarig för Findus hållbarhetskommunikation.

Strategisk kommunikation för tydlig position | Bona

”Med hjälp av Aspekta får vi både strategisk rådgivning såväl som praktisk och handfast hjälp i vårt kommunikationsarbete. Samarbetet syftar till att tydligare positionera Bona utifrån vår vision och kärnvärden. Genom vårt samarbete får vi kontinuitet och tydlighet i vår kommunikation till omvärlden och våra medarbetare”

– Lidija Broström, Senior vice president Global Marketing & Communications, Bona

Integrerad hållbarhets- och årsredovisning | Folktandvården Skåne

”Med Aspektas hjälp kunde vi genom vår integrerade hållbarhets- och årsredovisning konkretisera och presentera vårt pågående hållbarhetsarbete på ett enkelt kommunikativt sätt. ”

– Marika Qvist, VD på Folktandvården Skåne.

Prisad årsredovisning för Midsona

”Vi har under flera år arbetat med Aspekta och Giv Akt för att göra en årsredovisning som sticker ut och med ett tema, innehåll samt utseende som profilerar Midsona på ett unikt sätt.”

– Viveca Söderberg, projektledare på Midsona