Den 8. udgave af Folkemødet på Bornholm

Folkets møde
Ligesom Almedalsveckan bliver også Allinge flittigt besøgt af politikere, opinionsdannere og kommunikationsfolk. Men Folkemødet på Bornholm kan nok siges at være lidt mere folkeligt end den svenske storesøster i Visby. Efter otte år er der stadig en vis grad af græsrodspræget nystartethed over Folkemødet, og der kommer mange mennesker fra hele Danmark og blander sig med de professionelle i debatterne og i det hele taget i billedet omkring Allinge havn.

Til Folkemødet er der dermed både folkelig og professionel adgang til landets øverste politiske beslutningstagere og den store folkelige opbakning til Folkemødet ville heller ikke kunne lade sig gøre, uden en god portion dansk hygge.

Business and pleasure
En af Folkemødets primære initiativtagere, venstrepolitikeren Bertel Haarder, har beskrevet hvordan ”foreningsdanmark”, møder talstærkt op i T-shirts med opbakning til alt fra sygeplejersker, skolelærere og fagforeninger, der blender sammen med jakkesæt og lyseblå skjorter.

Netop den afslappede stemning og den direkte kontakt til beslutningstagere repræsenterer en rigtig god mulighed for at skabe vigtige kontakter og måske endda konkrete resultater og aftaler. Ofte bliver debatter afløst af uformel snak, hvor der kan skabes grobund for vigtige aftaler. Er man som virksomhed repræsenteret på Folkemødet er det afgørende, at man på forhånd gør sig klart, hvilke 1-2 områder og budskaber, der er allervigtigst. Og hvem, man vil diskutere dem med. En klassisk fejl er at have for meget på hjertet på en gang. Så spids pennen inden Folkemødet, så I er forberedte. Så er der god chance for succes.

”Folkemødet er et håndfast bevis på, at den personlige kommunikation stadig slår alle andre kommunikationsformer.” – Rasmus Jønsson, politisk kommentator, 2016

Facts om Folkemødet

  • Folkemødet i uge 24 i Allinge på Bornholm samler flere end 100.000 mennesker i alle aldre.
  • I 2017 deltog 1.027 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier.
  • 158 medier var tilstede under de fire debatdage.
  • 76% af Folkemødets arrangører oplever at de får udbygget deres samarbejdsrelationer og næsten halvdelen får indflydelse på lovgivning/regulering af deres fagområde.
  • Folketingets partier råder hver over Hovedscenen på Cirkuspladsen en halv time i løbet af Folkemødet. Under hovedtalerne er der lukket for events.

Vil du vide mere om Folkemødet?
Kontakt Benjamin Müller, Country Manager, Aspekta Danmark, på +45 53391023 eller bm@aspekta.dk