Den perfekta Almedalspanelen

Har din organisation satt igång arbetet inför Almedalen, kanske med ett eget seminarium? En paneldebatt till och med? Då har du säkert ställt dig frågan hur man får till den där perfekta Almedalspanelen – är det med dragplåstret, proffsdebattören eller kanske toppolitikern?

Det låter kanske inte så exalterande, men det första du bör tänka på är mångfald. Mångfald vad gäller kön, ålder och etnicitet, självklart, men det är minst lika viktigt med en mångfald av perspektiv. För det är ju precis lika tråkigt med en panel där alla tycker lika, som en polariserad panel där alla talar förbi varandra. En bra panel ska kunna tala till och företräda hela målgruppen. Mångfald bidrar också till att hitta roller för deltagarna – experten, rebellen, den drabbade och makthavaren är roller som brukar skapa bra dramaturgi.

Satsar man hårt på dragplåster tyder detta på lite onödigt stor fokus på publiken. Det är klart att det är viktigt att få dit rätt, och inte sällan många, åhörare. Men om det finns någon särskild som du verkligen vill nå, sätt den personen i panelen istället, som en klok Malmöpolitiker påpekade en gång. Bra paneldeltagare har ofta gemensamt att de är kunniga, pålästa, talföra och debattsugna. Men det räcker i regel inte. Det behövs något mer, ett smörjmedel, någon som ser till att debatten inte tappar fart och blir tråkig, eller hätskt och oberäknelig för den delen. Det handlar givetvis om moderatorrollen.

När vi på Aspekta planerar Almedalsseminarier är vi mycket noga med att hitta en moderator fungerar och förstår dynamiken i både ämnet och panelen. Gunnar Wrede, journalist, moderator och medarbetare på Aspekta, har lång erfarenhet av att moderera paneldebatter i Almedalen:

”Moderatorn är publikens ställföreträdare, men finns självklart också till för att få paneldeltagarna att känna sig trygga och våga ta ut svängarna”.

Gunnar menar att moderatorrollen handlar om så mycket mer än att bara dyka upp och facilitera en debatt. En skicklig moderator förbereder sig noga och påbörjar det arbetet långt innan själva debatten äger rum:

”Moderatorn måste bottna i ämnet och hitta de där frågeställningarna som skapar dynamik i debatten. Var går skiljelinjerna i åsikter? Vad och hur mycket kommer paneldeltagarna att vilja eller våga säga?”

När det gäller paneldeltagare ser Gunnar ett par framgångskriterier:

”Kunskap är givetvis jätteviktigt för att få till resonerande och problemlösande diskussioner, men det behövs också starka åsikter, inte minst när det gäller politik och samhällsfrågor. Sen skadar det givetvis inte med lite underhållning också – karismatiska personer som kan uttrycka sig slagfärdigt.”

Vad funkar absolut inte? En panel med deltagare som inte kan eller får säga vad de faktiskt vet eller tycker brukar inte vara särskilt intressant eller inspirerande. Inte heller ensidiga paneler där det aldrig blir någon riktig debatt. Samtidigt kan debatter med alltför uppenbar polemik, ovilja att förstå varandra eller till och med fientlighet vara direkt pinsamma och smärtsamma att bevittna.

Ska du sätta samman en Almedalspanel? Hör av dig till Daniel Schale, daniel.schale@aspekta.se, för mer information om hur din organisation kan nyttomaximera i Almedalen!