Ett år senare – en studie av kommuners kriskommunikation kring covid-19

Under våren 2020, när spridningen av covid-19 utvecklades snabbt och pandemin drabbade Sverige, var det många offentliga aktörer som blev prövade på förmågan att hantera en kris. 

Kriskommunikation är en väsentlig del av Aspektas verksamhetserbjudande. Vi var därför nyfikna på hur Skånes kommuner hanterade och upplevde krisarbetet den initiala tiden, våren och sommaren 2020.

Hur förberedda var kommunerna på en kris? Hur hanterade de krisarbetet? Vad och hur kommunicerade kommunerna till invånaren? Det och många fler frågor ställde Aspekta till kommunikationschefer och kommunikationsstrateger i sju av Skånes kommuner samt till Region Skåne.

Resultatet av studien är intressant för dig som vill veta mer om:

  • Kommuner och offentliga aktörers roll i en kris
  • Omvärldshändelser som präglat kommunernas kriskommunikation
  • Händelseförlopp, lärdomar och reflektioner från kriskommunikatörers perspektiv
  • Betydelsen av den interna och externa kommunikationen i en kris

Intresserad av att ta del av studien? Kontakta oss på asa.vaarala@aspekta.se.