Ett öga mot 2016

Vi befinner oss i turbulenta tider, med stora spänningar och konflikter. Enligt professor Wilhelm Agrell är tredje världskriget här, fast i en annan form än den vi är vana vid. Istället för kulor och krut är det informationen som står i centrum. Ryssland arbetar till exempel aktivt för att underminera tilltron till svenska myndigheter. Den som läser den ryska nyhetssajten Sputniks svenska edition får en ganska skev världsbild. Men detta är något vi kommer att få vänja oss vid, vilket ställer ännu större krav på källkritik. Var och en måste bli sin egen journalist.

För vår egen region innebar 2015 händelser som vi inte trodde var möjliga. Regeringens hot att stänga bron blev förvisso inte verklighet, däremot infördes gränshinder som plågar pendlare och hindrar människor på flykt. För alla dem som är på flykt tror vi tyvärr inte att det blir bättre 2016, däremot tror vi att gränskontrollerna på sikt kommer att tas bort. Den enorma uppmärksamhet som gränskontrollerna har gett regionen kan förhoppningsvis användas av lokala och regionala politiker till gagn för regionen. Aldrig tidigare har Öresundsregionen toppat nyhetssändningar så ofta.

Men Öresundsregionen står även inför “interna” utmaningar: att förnya samarbetet. Vi ser möjligheter i att danska politiker nu på allvar vill tillvarata potentialen i regionen. Greater Copenhagen kan bli bra, men det ställer stora krav på alla involverade. Nu sker mycket av det viktiga arbetet i en ganska sluten krets. Vi kan bara konstatera att det finns mycket att göra för att alla ska känna sig inviterade och engagerade: Greater Copenhagen means greater need for communications . Men Öresundshuset i Almedalen fortsätter som vanligt även i sommar!

Foto: Daniel Larsson, CC-BY 2.0