Fem råd för att bygga bättre investerarrelationer

De senaste åren har vi vant oss vid ett ökande antal noteringar på den svenska börsen och trenden ser fortsatt stark ut – 2017 kan mycket väl bli det bästa året någonsin. Ur ett nordiskt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som den starkast lysande stjärnan. Oavsett om vi fortsätter att surfa på högkonjunkturvågen eller om den mattas av, så förblir det viktigt att hålla en hög nivå på investerarrelationerna för att utvecklas och bryta igenom bruset. Vi ger dig som arbetar på ett börsbolag fem råd för att skapa bättre relationer med investerarna:

  1. Bygg din story

Många bolag väljer numera att gå till börsen och därför är det extra viktigt att ha en tydlig strategi för att bryta igenom bruset. Tänk igenom – vad är unikt med ditt bolag och varför är det en hållbar och långsiktig investering? Motivera varför börsen var rätt väg att gå och förklara affärsidén på ett enkelt sätt. För att lyckas med detta krävs en grundlig analys av såväl den egna verksamheten som bolagets omvärld och konkurrenter. 

  1. Lär känna dina ägare

Beroende på hur ägarbasen ser ut, eller om bolaget vill attrahera en viss typ av ägare, är det viktigt att anpassa kommunikationen därefter. Har bolaget en stor andel kort- eller långsiktiga ägare? Hur mycket kunskap har aktieägarna om branschen i allmänhet och bolaget i synnerhet? Har verksamheten institutionella ägare eller många privata sparare? Svenska eller utländska? För att kunna göra nödvändiga förändringar och växa är det av stor vikt att ha ägare som delar bolagets vision.

  1. Kommunicera mellan rapporterna

Marknadens rådande kvartalsfokus kan skapa en oönskat hög volatilitet i din aktie. För den som vill veta mer om ett börsbolag finns det idag ett överflöd av information att ta del av. För att motverka ett kortsiktigt ägande och istället bygga hållbara investerarrelationer blir det allt viktigare att kommunicera med marknaden även mellan rapporterna. Utmaningen för dig som jobbar med IR, ligger i att hitta rätt tonläge och en passande kanalstrategi för att nå dina intressenter.

  1. Nya regelverk att förhålla sig till

Än så länge finns det ingen avmattning i antalet noteringar. Något som ett växande börsregelverk som exempelvis förordningen om marknadsmissbruk (MAR) kan påverka, eftersom det ställer helt andra krav på bolagens rapportering och kunskap framöver. För de större bolagen blir även hållbarhetsrapporteringen en viktig del av den riskanalys som investerare väljer att ta del av i sin bedömning av större bolag.

  1. Utveckla dina verktyg

Att löpande kommunicera med dina intressenter genom pressmeddelanden, en tydlig IR-webb och korta investerarfilmer med hjälp av tydliga kommunikationspolicys är grundförutsättningar för noterade bolag. Utöver detta är aktuell omvärldsbevakning och trendanalyser viktiga verktyg som hjälper ledningen att fatta väl avvägda beslut för framtiden. Mycket handlar om att skapa rätt förväntansbild och att vårda relationerna med såväl marknad och media som analytiker, vilket är ett ständigt pågående arbete som kan göra skillnad i ett tuffare börsklimat. Som börsbolag får man aldrig glömma att fortsätta vara relevant, aktuell och intressant i sin kommunikation.

Vill du veta mer om hur Aspekta hjälper sina kunder att utveckla nya och befintliga investerarrelationer? Kontakta Jonas Årefors för mer information om hur vi kan hjälpa er på vägen.