Fortsätt att kommunicera med marknaden trots turbulenta tider


Även om det är turbulenta tider och det kan vara svårt som börsnoterat bolag att fokusera på den externa informationen är det viktigt att fortsätta att kommunicera med aktieägare och övrig finansiell marknad för att behålla och till och med höja företagets trovärdighet. Bolagsstämman är fortfarande ett viktigt forum att föra en dialog på, även om närvaron av aktieägare och andra intressenter inte längre är självklar.

Nedan kommer några tips från Aspektas partner och seniorkonsult Mikael Sjöblom om hur du ska göra inför årets stämma.

Vill du veta mer om Aspektas utbud inom Investor relations? Läs mer här.