Har den köpta bolagsanalysen en framtid? Intervju med Claes Hemberg och Sofie Tarring