Hur förbereder du dig bäst inför det oväntade?

Även det oväntade kan inträffa, och det till synes osannolika är viktigt att förbereda sig inför. Hur kriser hanteras är många gånger avgörande för organisationens förtroende. Inledande misstag möter ofta förståelse, bristfällig hantering har däremot få överseende med. Inför påvens besök i Malmö anlitades Aspekta av Malmö stad för att ta fram en kriskommunikationsplan, som en del av förberedelserna.

Påve Franciskus I besökte Malmö den 31 oktober och 1 november 2016, och deltog vid ett ekumeniskt evenemang på Malmö Arena och en katolsk gudstjänst på Swedbank Stadion. Malmö stad arrangerade inte själva något av evenemangen, men arbetade proaktivt för att besöket skulle upplevas ha fungerat bra för både malmöbor och besökare.

Med hjälp av ett webbaserat enkätverktyg kunde nyckelpersoner i Malmö stad på ett enkelt och tidseffektivt sätt väga in och värdera olika scenarier.

Aspektas uppdrag var att identifiera och värdera tänkbara händelser, faktorer eller omständigheter i samband med besöket, som hade riskerat att påverka bilden av Malmö på ett negativt sätt. Med hjälp av ett webbaserat enkätverktyg kunde nyckelpersoner i Malmö stad på ett enkelt och tidseffektivt sätt väga in och värdera olika scenarier.

Baserat på de resultaten, och Aspektas egna värderingar, utvecklades en kommunikationsstrategi för medarbetare i Malmö stad om hur tänkbara scenarier skulle kunna hanteras för att stärka bilden av Malmö.

Aspekta har lång erfarenhet av att arbeta som rådgivare och vara ett operativt stöd vid kriskommunikation. Vi kan hjälpa dig med förebyggande arbete, planering och strategier och där det behövs kavlar vi upp ärmarna och hjälper till med det praktiska.