I en global värld behöver vi varandra

I dag firar Öresundsbron 20 år. Denna länk mellan två länder som bland annat har skapat Nordens största arbetsmarknadsregion och en direkt närhet mellan södra Sverige och en internationell flygplats med global räckvidd. Men det är hög tid för en nytändning för Öresundsregionen. Samarbetet mellan Sverige och Danmark påminner delvis om ett dysfunktionellt äktenskap, där skillnader blir till något som skaver istället för att komplettera, och där ingen av parterna vårdar relationen. Tvärtom – direkt destruktivt beteende med gränskontroller, tävlingen om EMA och nu Corona-pandemins hantering är kända och tråkiga lågvattenmärken.

Men det är inte enbart nationalstaternas fel att samarbetet över Öresund inte prioriteras. Det finns en hemläxa att göra på hemmaplan: Bildandet av Greater Copenhagen Committee innebar en nytändning, men har förskjutit fokus från vardagsnära frågor till internationell marknadsföring. Vi behöver ett organ som samlar svenska och danska aktörer kring en gemensam vision, en påverkansagenda och en tydlig strategi som faktiskt omsätts i handling.

Behovet av bättre nationell uppbackning är nämligen stort, och det handlar främst om mjuka frågor för att underlätta människors mobilitet. Kontroller och stängda gränser är exempel på ineffektiv nationell symbolpolitik där Öresundsregionen får bära kostnaden. Det finns en genomanalyserad potential och många skäl att ge samarbetet över sundet högre prioritet. Det mest lysande exemplet på vad vi gemensamt kan åstadkomma är värdskapet för ESS, en mångmiljardinvestering som hade hamnat någon annanstans i Europa om vi hade konkurrerat istället för att samarbeta.

Kanske skulle ett första steg vara att tillsätta det man i Danmark kallar en grupp ”vise mænd” (fritt översatt: kloka och initierade kvinnor och män) som ger råd kring en omstart för de dansk-svenska relationerna? Nestorn Bertel Haarder, allmänt känd som Mr Nordic och ordförande för Nordiska Ministerrådets gränshinderskommitté, vore en utmärkt samlande kraft i en sådan kommission. I en global värld behöver vi varandra för att nå framgång!

Thomas Pålsson
Partner Aspekta