Kommunicera blir en del av Aspekta

Aspekta förvärvar pr-konsultföretaget Kommuniceras verksamhet. Från och med årsskiftet kommer de båda företagen att vara ett. Genom förvärvet kommer Aspekta att stärka sin kompetens och sitt erbjudande inom bland annat kriskommunikation, marknads-pr och förändringskommunikation. Kommunicera kommer också att bidra med ett flertal kända kundvarumärken i södra Sverige.

– Det finns mycket som förenar oss. Både Aspekta och Kommunicera har verkat i regionen som rådgivare i strategisk kommunikation i mer än 20 år, med långsiktighet och stabilitet som främsta vapen, säger Thomas Pålsson, VD för Aspekta AB.

Affären stärker Aspektas erbjudande inom kriskommunikation, marknads-pr och förändringskommunikation. Kommuniceras tidigare kunder får tillgång till ett mer komplett erbjudande inom opinionsbildning, lobbying och finansiell kommunikation.

– Aspekta är regionens ledande pr-konsultföretag, med stark förankring. Affären skapar tillväxtmöjligheter och bidrar till att vi gemensamt kan erbjuda Kommuniceras befintliga kunder ännu bättre service, säger Kommuniceras ägare Tomas André.

– Behovet av kvalificerad rådgivning inom kommunikation ökar och Aspekta växer. Vi ser att det ställs ännu högre krav på kapacitet i framtiden. Vår ambition är att fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv, avslutar Thomas Pålsson.

Aspekta AB och Kommunicera AB omsatte tillsammans 22 mkr 2015, varav Aspekta stod för 18 mkr och Kommunicera 4 mkr. I samband med affären går Kommuniceras seniorkonsult och ägare Tomas André över till Aspekta, vilket gör att antalet medarbetare uppgår till 16.