Lägesrapport från Folkemødet

Folkemødet i Allinge är ett folkets möte. Här ses statsministern äta ”frokost” på ett café, samtidigt som människor går från seminarium till seminarium. Detta i en liten hamn i Allinge där politiker passerar obemärkt förbi på gatorna– som alla andra besökare – trots igenkänningsfaktorn.

I år är den sjunde upplagan av Folkemødet, den danska motsvarigheten till Almedalsveckan. Under fyra intensiva dagar möts politik och näringsliv för att lyssna och delta i debatter. Men till skillnad från Almedalsveckan har partierna inte sina egna dagar (men likväl egna partiledartal på huvudscenen). Istället gäller det att skapa ett koncept som fångar rätt åhörare i rätt forum. Aspekta har under sin vistelse riktat uppmärksamheten mot debatterna om vår region.

Danske transport-, byggnads och bostadsministern, Ole Birk Olesen, har debatterat intensivt för en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør. Moderaternas riksdagsledamot Pål Jonson och Venstres Bertel Haarder har debatterat det nordiska samarbetet, som båda är överens om måste stärkas ytterligare, inte minst i oroliga tider. Debattklimatet har varit skarpt men ändå med glimten i ögat. När svaren inte hållit måttet har paneldeltagarna inte varit rädda för att säga till varandra, om inte publiken hunnit före.

Folkemødet är en god arena för den verksamhet som vill delta i och påverka den sundsöverskridande samhällsdebatten. Vill du veta mer om Aspektas engagemang under Folkemødet är du varmt välkommen att kontakta Benjamin Müller, Country Manager för Aspekta i Danmark, på bm@aspekta.dk.