Aspektas Linda Molin tar plats i PRECIS styrelse

PRECIS valde på årsmötet ny styrelse för branschorganisationen, som representerar PR-konsultföretagen i Sverige. Till ny ordförande utsågs Martin Petersson från Halvarsson & Halvarson, som efterträder Anna-Karin Hedlund på Diplomat.

Linda Molin, vice VD och partner i Aspekta AB, valdes till ledamot.

– Att vara styrelseledamot i PRECIS innebär att verka för att göra vår bransch mer synlig och samtidigt stärka förtroendet för branschen. Som representant för ett medlemsföretag utanför Stockholm så ser jag det dessutom som viktigt att påminna om att det finns en värld utanför tullarna, säger Linda Molin, vice VD och partner i Aspekta.

För ytterligare information, se www.precis.se