Lunchmöte 6 september: Clinton eller Trump?

På pappret talar mycket för en seger för demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton i det amerikanska valet – bland annat opinionssiffrorna, den politiska kompetensen och hennes bakgrund. Vid ett lunchmöte på Aspekta resonerade Sydsvenska Dagbladets Senior Columnist och USA-kännaren Per T Ohlsson om vad som talar för Hillary Clinton och vad som kan göra att valet avgörs till republikanernas representant Donald Trumps fördel.

Per T Ohlsson poängterade att det är tydligt att amerikanska väljare aldrig tidigare har varit tvungna att välja mellan två så impopulära presidentkandidater. I mätningar som undersöker kandidaternas popularitet får Hillary Clinton -14 och Donald Trump -22. Engagemanget i sociala medier bland amerikanerna är också markant lägre än det engagemang som avgående president Barack Obama har skapat i samband med de senaste två valen. I oktober 2012 hade Obama 29 miljoner följare på Facebook och 20 miljoner på Twitter. I dag har Clinton 5,8 respektive 8,6 miljoner och Trump 10,6 respektive 11,3 miljoner.

Det som talar för att Hillary Clinton väljs till USAs president är hennes politiska kompetens och bakgrund men även den demografiska förändring som sker i landet. Inom 20-30 år beräknas vita med europeisk bakgrund vara en minoritet i USA, medan andelen invånare som representerar etniska minoriteter växer. Clinton är populär bland etniska minoriteter som tillsammans med två andra traditionellt sett demokratiska väljargrupper – ogifta kvinnor och ungdomar under 30 år – står för 63 procent av väljarkåren. Frågan är om dessa grupper kommer att gå och rösta i tillräckligt stor utsträckning för att Hillary Clinton ska bli president.

Donald Trump är mer populär i grupperna äldre, vita och lägre medelklassväljare. Grupper som i större utsträckning än traditionella demokratiska väljare går och röstar, vilket kan ge honom en fördel på valdagen. Med Donald Trump vid makten kan vi enligt Per T Ohlsson förvänta oss en president som bland annat arbetar betydligt mer isolerat och med ett mindre intresse för internationella säkerhetsfrågor. Hillary Clinton förväntas däremot fortsätta sitt omfattande engagemang för utrikespolitiska frågor.

Enligt den digitala plattformen Realclearpolitics.com, som samlar nyhetsartiklar och opinionssiffror som rör det amerikanska valet, hade Hillary Clinton drygt 3 procents ledning den 6/9. Fortfarande kan en så kallad ”October surprise” eller valdeltagandet bli avgörande för slutresultatet. Den 8/11 vet vi svaret.