Noteringstrenden sätter IR högre upp på agendan

De senaste åren visar på ett stadigt ökande antal börsnoterade bolag på den svenska marknaden. Den växande noteringstrenden sätter Investor Relations allt högre upp på agendan, som en betydande framgångsfaktor i sammanhanget.

I samband med en börsnotering skruvas kraven upp på god finansiell kommunikation. De senaste två åren har totalt 208 bolag noterats på Nasdaq OMX, First North och Aktietorget, vilket är en markant ökning. De två föregående åren noterades totalt 131 bolag på samma plattformar, och tittar man längre tillbaka i tiden så blir ökningen ännu tydligare. Med ett ökat tillskott av aktörer blir kraven på goda relationer med potentiella och befintliga investerare allt viktigare för att lyckas som börsnoterat bolag.

Den primära anledningen till notering har historiskt sett varit för att införskaffa nytt kapital till sin verksamhet och för att bredda sin supporterskara av investerare. Anledningen är ofta att det behövs mer resurser för att utveckla nya produkter eller för att hitta nya marknader. En notering kan även vara en ypperlig möjlighet för ägare i bolaget att skapa sig en exit-möjlighet, genom att göra bolaget mer attraktivt för försäljning till annat bolag.

Med rätt IR-strategi är en notering alltid ett bra sätt för att bygga upp förtroende och skapa bättre synlighet för bolaget och dess ambitioner. Förhoppningsvis blir effekten av detta en fortsatt tillväxt för bolaget.

Utmaningar

En notering ställer högre externa krav på verksamheten ur ett IR-perspektiv, vilket bolaget måste förbereda sig på. Dels legala krav med ett hårt styrt regelverk för hur verksamheten och ledningsgruppens arbete ska bedrivas. Även marknaden ställer krav och förväntar sig transparens, samt att det löpande visas upp goda finansiella resultat. Som börsnoterat bolag behöver man ständigt möta marknadens förväntningar, vilket är en utmaning, speciellt för ett mindre entreprenörsbolag som tar steget ut på börsen. En nyckel är att bygga upp långsiktiga och hållbara relationer.

Därför är det av stor vikt att vara väl förberedd gällande finansiell kommunikation i alla faser – före, under och efter notering. Samt att fundera på om börsnotering är rätt väg att gå och om tidpunkten är rätt. Investor Relations handlar om att skapa förtroende på kapitalmarknaden och att ha full koll på de kommunikativa regelverk som gäller för ett noterat bolag.

Vi på Aspekta har lång erfarenhet inom bland annat Investor Relations och har hjälpt många bolag som är på väg mot, eller som befinner sig på börsen. Kontakta Jonas Årefors, jonas.arefors@aspekta.se, konsult på Aspekta för mer information om våra tjänster.