PR-konsultföretaget Aspekta breddar sitt erbjudande – värvar erfaren varumärkesstrateg

PR-konsultföretaget Aspekta, ledande kommunikationsstrateger i södra Sverige, ser en tydlig ökning på efterfrågan av tjänster inom varumärkesstrategi och rekryterar därför en erfaren varumärkesstrateg. Fredrik Lundgren ska bidra till att stärka Aspektas strategiska kompetens inom området och därmed bredda företagets helhetserbjudande.

Vad ett varumärke står för och hur det uppfattas är avgörande för kunders, medarbetares och investerares förtroende för verksamheten. Studier från Lunds Universitet konstaterar bland annat att det är avgörande att högsta ledningen i en verksamhet förstår värdet av tydlig och konsekvent kommunikation för organisationens existens, och att ett otydligt varumärke kommer att påverka förtroendet bland intressenterna.*

– Vi har redan idag uppdrag i frågor som rör till exempel finansiell kommunikation, opinionsbildning och kriskommunikation, samtliga med en tydlig påverkan på företagets varumärke. Vi strävar efter att vara en komplett partner i alla frågor som rör verksamheters kommunikation, därför är det naturligt för oss att stärka vårt erbjudande inom varumärkesstrategi, säger Thomas Pålsson, VD på Aspekta.

Fredrik Lundgren har lång och gedigen erfarenhet som rådgivare i varumärkesfrågor, både på konsult- och kundsidan. Han har tidigare arbetat på flera ledande byråer och även suttit som beställare av varumärkes- och kommunikationstjänster. Det dubbla perspektivet ger honom en pragmatisk förståelse för kundernas behov samtidigt som han har djup insikt i hur marknaden ser ut. Han drivs av att få skapa och utveckla varumärkeskapital genom att förenkla och förtydliga strategier.

– Allt kommunikationsarbete ska vila på en tydlig varumärkesstrategi, som definierar behov, sätter den långsiktiga riktningen och skapar varumärkets syfte. Jag ser fram emot att stärka Aspektas helhetserbjudande och bidra med min varumärkeskompetens både taktiskt och strategiskt, säger Fredrik Lundgren.

Läs mer om Fredriks tankar kring varumärkesstrategi och ledningsarbete på vår blogg.
https://aspekta.se/vd-och-ledningsgruppen-maste-bara-ansvaret-for-foretagets-varumarkesarbete/