Reaktivt ryande eller proaktiv påverkan?

En gammal sanning är att den som är proaktiv och söker inflytande gör bäst i att fokusera påverkansarbetet på de partier som är i opposition, i hopp om att de i framtiden får makten. Tiden i opposition har sina fördelar, eftersom det finns större utrymme att utveckla politiken och lyssna in omvärldens synpunkter. Men det förutsätter att oppositionen tar makten, samtidigt som det vardagliga regerandet bidrar till nya initiativ som påverkar spelreglerna och kräver reaktiv hantering.

Oavsett val av strategi så kommer de närmaste 18 månaderna att bli spännande. I takt med att vaccinationskampanjen framskrider och pandemin bekämpas så flyttas fokus tillbaka till politiken och andra samhällsfrågor. Valet i september 2022 närmar sig. Redan till hösten inleds förberedelserna i de politiska partierna. Kandidater utses och åsikter finslipas, en process som rymmer möjligheter för den som vill påverka innehållet i den framtida politiken.

Den som önskar påverka samhällsutvecklingen och därmed verksamhetens förutsättningar måste göra sin hemläxa. Det handlar om att formulera den egna organisationens positioner: vad tycker vi, vilka förändringar vill vi se? Perspektivet behöver vara större än den egna vardagen och beskriva mervärdet och samhällsnyttan med de tänkta förändringarna, gärna på ett sätt som underlättar alliansbyggande genom att fler aktörer kan instämma i förslagen.

Under tre månader i höst kommer samtliga partier utom V att hålla stämmor, kongresser, ting och landsmöte för att diskutera politik. Att delta som observatör för att följa debatten och knyta kontakter är ett sätt att bygga relationer. Välj med fördel ett parti där ”dina” hjärtefrågor passar bäst in i åsiktsgodset. I vinter följer processen där partiernas medlemmar utser kandidater – interna kandidatomröstningar – och fastställer valsedlarnas utseende.

Själva valrörelsen – mest intensiv omedelbart före valet söndagen den 11 september 2022 – inleds i praktiken redan i höst när budgetpropositionen för 2022 landar på riksdagens bord. Som normalt inför ett valår lär den vara välfylld med offensiva satsningar, för att följas upp med ännu fler initiativ och riktlinjer i vårpropositionen. Väl avvägda förslag som bidrar till att exempelvis rivstarta Sverige, minska arbetslösheten och jämna ut skillnader i samhället kan mycket väl tas emot med varm hand om de läggs fram på rätt sätt.

Efter valet väntar en ny formerande fas – förhoppningsvis inte lika komplicerad som efter valet 2018 – med förhandlingar som mynnar ut i regeringsbildning och formulering av en regeringsförklaring där den nya eller nygamla koalitionens politik fästs på pränt och får avtryck i budgetpropositionen för 2023.

Framgång bygger på förmågan att vara förberedd, förutseende och väl tajmad. Den reaktive får nöja sig med att kommentera andras initiativ – hela remissförfarandet bygger på det – medan den proaktive söker möjligheter att vara med och formulera framtidens spelregler. Det är ett långsiktigt arbete som ofta trängs undan av det akuta, men som har stor strategisk betydelse för verksamhetens förutsättningar och därför bör prioriteras högt.

Tre tips för den proaktive:

  • Formulera åsikter och önskemål om förändring kortfattat och konkret
  • Identifiera potentiella allierade som drar åt samma håll i sakfrågorna
  • Ta fram en plan för påverkan före, under och efter valet 2022