Så kommer du igång med digital opinionsbildning under 2017

Organisationer som vill påverka och skapa goda relationer med sin omgivning kan dra viktiga lärdomar från året som gick. Under 2016 kännetecknades det digitala medielandskapet i stor utsträckning av filterbubblor och dess effekter. Vi såg hur Brexit-omröstningen och USA-valet påverkades av Google och Facebooks personifierade informations- och nyhetsflöden.

I våra analyser under 2016 pekade vi på utvecklingen av filterbubblor och vikten av att utnyttja delningsmakten i sociala medier. Efter Brexit-omröstningen och USA-valet blev behovet av att nå utanför de egna intressesfärerna ännu tydligare, både för politiken och för de organisationer som vill påverka och skapa goda relationer med sin omgivning.

När vi blickar framåt mot 2017 ser vi sociala medier växa som den primära informations- och nyhetskällan hos allt fler svenskar. Vi ser också att de organisationer som analyserar sin egen placering i filterbubblan och som skapar innehåll och samarbeten för att nå utanför denna kommer lyckas bättre i sitt opinionsbildande arbete än sina motparter.

För att din organisation ska komma igång med planeringen av årets aktiviteter har vi sammanställt tre punkter för framgångsrik digital opinionsbildning:

  1. Se Facebook som en viktigare kanal än traditionella nyhetsmedier. Enligt Svenskarna och internet 2016 är internet redan en viktigare informationskälla för den svenska allmänheten än vad tv, dagstidningar och radio är. Bland 16-25-åringar är Facebook dessutom en viktigare nyhetskälla än traditionella nyhetsmedier. Förutsätt att denna glidning i nyhetskonsumtion fortsätter.
  2. Använd big data för att förstå vilken filterbubbla din organisation befinner sig i. Det första steget mot att ta delningsmakten är att förstå vilken filterbubbla din organisation befinner sig i. Utifrån en analys kan ni planera för att nå spridning utanför denna.
  3. Skapa innehåll och samarbeten som delas och sprids. Arbeta strategiskt och hypotesdrivet för att identifiera innehåll som sprids brett och samarbeten som kan ge tillgång till nya nätverk.

Vill du diskutera hur din organisation kan använda big data, innehåll och samarbeten för att driva opinion? Kontakta Pontus Lundgren, digital strateg på Aspekta, på pontus.lundgren@aspekta.se.