Så rekryterar och behåller din verksamhet talanger

För två veckor sedan besökte Aspekta den internationella PR-konferensen ICCO Global Summit i Oxford. Vi träffade PR-konsulter och kommunikationsföretag från hela världen för att inspireras och dela erfarenheter sinsemellan. Ett återkommande samtalsämne var den växande utmaningen för verksamheter att rekrytera och behålla sina talanger.

Det finns undersökningar som visar att dagens unga kommer byta jobb mellan 12-15 gånger under sin karriär. Räknat över 40 år  innebär det ett byte vart 3-4 år vilket ställer stora krav på verksamheter att attrahera talanger och behålla dem över en längre tid.

Arbetsgivarvarumärket är en viktig pusselbit i verksamhetens arbete för att attrahera och behålla talanger. I det här inlägget har vi samlat tre insikter kring hur din verksamhet kommer igång med – eller skapar nytändning för – arbetet med arbetsgivarvarumärket.

I det här inlägget har vi samlat tre insikter kring hur din verksamhet kommer igång med – eller skapar nytändning för – arbetet med arbetsgivarvarumärket.

1. Förstå vad som gör er till en attraktiv arbetsgivare

Ett arbetsgivarvarumärke formas först och främst inifrån den egna verksamheten. Medarbetarenkäter är ett bra verktyg för att skapa sig en uppfattning om verksamhetens styrkor som arbetsgivare, sett ur de anställdas ögon. Resultatet från enkäten kan användas som en grund för att utveckla ert varumärkeslöfte som arbetsgivare.

2. Låt era anställda vara era digitala ambassadörer

Era digitala kanaler är en utmärkt arena för att skapa en autentisk och engagerande bild av er verksamhet. Låt era anställda vara med att stärka ert arbetsgivarvarumärke genom att skapa innehåll och berätta historier om hur det är att jobba hos er.

3. Förankra värdet av ert arbetsgivarvarumärke

Ett starkt arbetsgivarvarumärke är kritiskt för den långsiktiga affären. Att locka talanger till verksamheten och behålla dem kräver ett långsiktigt och ihärdigt arbete. Därför bör arbetet med arbetsgivarvarumärket förankras på en strategisk nivå.

Kontakta mig om din verksamhet behöver arbeta strategiskt med ert arbetsgivarvarumärke. Jag berättar gärna mer om hur Aspekta kan bistå i detta arbete.