Almedalen
Almedalen

Att delta i samhällsdebatten och positionera en fråga

Almedalen är en unik arena som under första veckan i juli samlar aktörer från näringsliv, intresseorganisationer, akademi och offentlig sektor på en och samma plats. En gång per år samlas dessa aktörer för att opinionsbilda, nätverka, lyssna, yttra åsikter och argumentera mot varandra i mängder av diskussioner. Dessa sker i paneldebatter, seminarium, rundabordssamtal, mingel samt möten på gator och torg.

Almedalen är en gyllene möjlighet för organisationer, samhällsaktörer och näringsliv att hitta samarbeten och utveckla sin position eller fråga i samhällsdebatten. För dem som är verksamma och har intresse i Öresundsregionen finns ytterligare en politisk mötesplats, Folkemødet i Allinge, den danska motsvarigheten till Almedalsveckan.

Almedalen och Folkemødet är viktiga arenor som ska ses som en del av en större helhet. De kontakter som knyts samt de samarbeten och framsteg i debatten som görs under veckorna bör sedan integreras i organisationens löpande omvärldsbevakning, positionering, strategi, planering och operativa arbete.

Aspektas erbjudande och expertis
Med 25 års års erfarenhet av opinionsbildning och påverkansarbete, där närvaro och arrangemang i Almedalen eller på Folkemødet ofta är en del, erbjuder Aspekta stor kunskap, erfarenhet och nätverk som bidrar till er optimala närvaro på dessa arenor. Vi är er strategiska partner såväl inför, under som efter i ert engagemang att positionera en samhälls- eller hållbarhetsfråga, oavsett er nivå och ambition.

Debutanter
Är ni nyfikna på och intresserade av att vara i Almedalen eller på Folkemødet, en eller flera personer från organisationen, och/eller är noviser inom området? Då är Aspekta er strategiska partner som gör er närvaro relevant, skapar mervärde och öppnar upp för framtida möjligheter och utökar ert kontaktnät.

Vi kan erbjuda

 • Fördjupad förståelse och kunskap om möjligheten att delta i samhällsdebatten som Almedalen och Folkemødet erbjuder, samt diskussion om hur närvaron kan planeras
 • Skräddarsytt innehåll med anpassade dagsprogram och hjälp med prioritering av er närvaro utifrån syfte och ambitionsnivå
 • Inventering och förslag på möjligheter att skapa betydelsefulla och syftesdrivna aktiviteter
 • Framtagande av underlag och budskap
 • Rådgivning, coachning och budskapsträning enskilt eller i grupp för dem som ska medverka
 • Uppföljning och utvärdering

Fördjupad, syftesdriven närvaro
Är ni i Almedalen eller på Folkemødet i syfte att positionera en samhälls- eller hållbarhetsfråga, fördjupa kunskap, bredda perspektiv och utöka kontaktnät med aktuella personer och beslutsfattare inom ämnet? Då är Aspekta er strategiska partner som gör er närvaro relevant, skapar mervärde och öppnar upp för framtida möjligheter.

Vi kan erbjuda

 • Inledande samtal, enskilt eller i grupp, för fördjupad kunskap om möjligheter att positionera frågan i Almedalen eller på Folkemødet
 • Kartläggning av nuläge, branscher och kontakter
 • Skräddarsydd närvaro och deltagande med medverkan i relevanta forum, seminarium, rundabordssamtal och mingel
 • Matchning med relevanta politiker, beslutsfattare, tjänstemän och /eller talespersoner
 • Ta fram underlag och budskap
 • Rådgivning, coachning och budskapsträning enskilt eller i grupp för dem som ska medverka
 • Uppföljning och utvärdering

Arrangör av seminarium, aktiviteter och/eller rundabordssamtal
Har ni som ambition och målsättning att själva arrangera seminarium, aktiviteter och/eller rundabordssamtal samt vara en aktiv part som deltar på andras arenor och arrangemang?  Då är Aspekta er strategiska partner och utförare så att ni optimerar affärsnytta med en betydelsefull närvaro.

Vi kan erbjuda

 • Inledande samtal, enskilt eller i grupp, för diskussion om syfte, mål och ambitionsnivå samt för fördjupad kunskap om vilka möjligheter som finns att frågan i Almedalen eller på Folkemødet
 • Kartläggning av nuläge, bransch, sakfråga, enskilda politiker och tjänstemän och kontakter
 • Kartläggning för skräddarsydd närvaro och deltagande med medverkan i relevanta forum, seminarium, rundabordssamtal och mingel
 • Matchning med relevanta politiker, beslutsfattare, tjänstemän och/eller talespersoner
 • Förmedla samarbetsmöjligheter
 • Arrangera rundabordssamtal
 • Moderatorskap
 • Inbjudan och genomförande av mingel, middagar
 • Ta fram underlag och budskap
 • Rådgivning, coachning och budskapsträning enskilt eller i grupp för dem som ska medverka
 • Uppföljning och utvärdering

Fortsatt och fördjupat arbete att delta i samhällsdebatten och positionera en fråga
Vill ni delta och positionera er i en samhälls- eller hållbarhetsfråga och integrerar resultatet från Almedalen och Folkemødet i organisationens löpande arbete? Då är Aspekta er strategiska partner som bistår er att få Almedalen att fungera som en motor i det löpande Public Affairs-arbetet.

Vi kan erbjuda

 • Utvärdering av närvaron – både kvalitativt och kvantitativt
 • Uppföljning av mediekontakter
 • Workshop för att identifiera fortsatt arbete, mål och ambition
 • Rapport, analys, positionspapper
 • Strategi för löpande Public Affairs-arbete
Vill du veta mer?

Kontakta mig så berättar jag mer