Almedalen
Almedalen

En viktig del av det löpande Public Affairs-arbetet

Almedalen är en unik arena som under första veckan i juli samlar aktörer från näringsliv, intresseorganisationer, akademi och offentlig sektor på en och samma plats. En gång per år samlas dessa aktörer för att opinionsbilda, nätverka, lyssna, yttra åsikter och argumentera mot varandra i mängder av diskussioner, på och utanför paneldebatter, seminarium, scener, mingel samt möten på gator och torg. Almedalen är en i särklass gyllene möjlighet för organisationer och samhällsaktörer att hitta samarbeten och utveckla sin position i samhällsdebatten. För oss som är verksamma och har intresse i Öresundsregionen finns ytterligare en politisk mötesplats, Folkemødet i Allinge. Den danska motsvarigheten till Almedalsveckan.

Oavsett val av mötesplatser bör både Almedalen och Folkemødet ses som en viktig del i en verksamhets löpande arbete för att delta i samhällsdebatten. Men det är viktigt att komma ihåg att Almedalen såväl som Folkemødet utgör bara en begränsad del av möjligheten att arbeta med opinionsbildning och ta del i samhällsdebatten. De kontakter som knyts samt de samarbeten och framsteg i debatten som görs under veckorna bör sedan integreras i organisationens löpande omvärldsbevakning, positionering, strategi, planering och operativa arbete.

Exempel på Aspektas tjänster inför, under och efter Almedalsveckan och Folkemødet:

1. Vad kan Aspekta bistå med före Almedalen/Folkemødet:

 • Workshop/utbildning om möjligheterna i Almedalen
 • Research och rådgivning
 • Framtagande av anpassade dagsprogram, hjälp med prioritering
 • Boka enskilda möten med beslutsfattare för dialog
 • Inventering/bokning av speaking opportunities
 • Underlag, t ex manus, Q&A

2. Vad kan Aspekta bistå med under Almedalen/Folkemødet:

 • Bevakning/rapport från programpunkter
 • Koncept, program och genomförande av seminarier
 • Inbjudan och genomförande av mingel, middagar
 • Aktiviteter som skapar synlighet i vimlet

3. Vad kan Aspekta bistå med efter Almedalen/Folkemødet:

 • Workshop för uppföljning
 • Utvärdering av närvaron – både kvalitativt och kvantitativt
 • Uppföljning av mediekontakter
 • Rapport/analys
 • Strategi för löpande PA-arbete
Vill du veta mer?

Kontakta Aida Uhac för mer information.