Corporate Communication

Vi hjälper dig att stärka och skydda ditt varumärke med hjälp av lojala och engagerade intressenter.

Corporate Communication

Ett starkt varumärke är en värdefull tillgång i ett växande informationsbrus och i en värld i allt snabbare förändring. När konkurrensen om uppmärksamheten hårdnar hjälper vi din verksamhet att:

  • Skapa och kommunicera ett starkt varumärke
  • Ge råd samt förbereda er kriskommunikation inför, under och efter kriser
  • Skapa strategier för ert hållbarhetsarbete och er hållbarhetskommunikation (CSR)

Oavsett om din verksamhet behöver engagera interna eller externa målgrupper bistår vi er i analys- och strategifasen samt som rådgivare i genomförande och utvärdering av kommunikationsinsatserna. Här nedan kan du läsa mer om några av de tjänster och områden vi erbjuder:

Bättre förberedelser inför mötet med media – medieträning för Åstorps kommun
Interaktiv krisövning satte Öresundsbron på prov
Interaktiv kriseøvelse satte Øresundsbroen på prøve
Vill du veta mer?

Kontakta Linda Molin för mer information om hur vi kan hjälpa din verksamhet att stärka och skydda ert varumärke.