Corporate Communication

Vi hjälper dig att stärka och skydda ditt varumärke med hjälp av lojala och engagerade intressenter.

Corporate Communication

Ett starkt varumärke är en värdefull tillgång i ett växande informationsbrus och i en värld i allt snabbare förändring. När konkurrensen om uppmärksamheten hårdnar hjälper vi din verksamhet att:

  • Skapa och kommunicera ett starkt varumärke
  • Ge råd samt förbereda er kriskommunikation inför, under och efter kriser
  • Skapa strategier för ert hållbarhetsarbete och er hållbarhetskommunikation (CSR)

Oavsett om din verksamhet behöver engagera interna eller externa målgrupper bistår vi er i analys- och strategifasen samt som rådgivare i genomförande och utvärdering av kommunikationsinsatserna. Här nedan kan du läsa mer om några av de tjänster och områden vi erbjuder:

Stärkt hållbarhetsprofil | Findus Sverige AB
Interaktiv krisövning satte Öresundsbron på prov
Strategisk kommunikation för tydlig position | Bona
Vill du veta mer?

Kontakta Linda Molin för mer information om hur vi kan hjälpa din verksamhet att stärka och skydda ert varumärke.