Digital kommunikation
Digital kommunikation

Med en ständigt pågående utveckling av digitala kanaler skapas nya möjligheter för organisationer att etablera och vårda relationer med viktiga intressenter. För att er digitala kommunikation ska vara framgångsrik är det viktigt att anamma utvecklingen och väva samman nya tillvägagångssätt med beprövad kunskap. Oavsett om ni är i behov av att etablera eller utveckla er digitala närvaro kan vi bistå er under hela processen.

Exempel på Aspektas tjänster inom digital kommunikation:

Digital strategi
Utan en tydlig strategi är det lätt att närvaron i digitala kanaler landar i sporadisk kommunikation, spretigt innehåll och frustration över uteblivna resultat. Oavsett syfte kan vi hjälpa er att ta fram en handfast strategi som omfattar flera eller enskilda digitala kanaler. Det kommer bespara er tid och göra att ni kan fokusera på att skapa kreativt innehåll som förmedlar en enhetlig bild av ert varumärke med hjälp av konsekvent, relevant och engagerande kommunikation.

Krishantering i sociala medier
När en kris uppstår i sociala medier går det oftast mycket snabbt. För att på bästa sätt hantera en hastigt eskalerande kris behövs förberedelser och ett strategiskt grepp, annars är det lätt att hanteringen landar i punktinsatser med liten effekt. Vi finns till hands såväl inför som under och efter att en kris uppstått, och kan bidra med allt från omvärldsbevakning till budskapsformulering, för att minimera krisens negativa effekter på ert varumärke.

Kritikhantering i sociala medier
Kritik är en naturlig del av en relation mellan en organisation och dess intressenter. Men transparensen i digitala kanaler innebär att kritiken snabbt blir synlig för så många fler än bara er. Bristande eller obefintlig hantering kan ha negativ inverkan på ert varumärke medan god hantering skapar förutsättningar att bygga långsiktigt förtroende bland era intressenter. Vi hjälper er att utveckla en strategi för hur ni ska hantera kritiska inlägg, kommentarer och omdömen i sociala medier.

Utbildning om Kritikhantering i sociala medier
En halvdagsutbildning som kan utföras fysiskt såväl som digitalt. Utbildningen inkluderar:

  • Teori om kritikhantering i sociala medier
  • Bra och dåliga exempel på hantering av kritik
  • Praktisk övning i kritikhantering
  • Tonalitetsövning för varumärkesbyggande svar
  • Övning som ligger till grund för utformning av tonalitet i sociala medier
  • Leverans av riktlinjer för tonalitet i sociala medier (max 1-2 A4).

Digital opinionsbildning
I arbetet med att systematiskt försöka påverka individers, organisationers och beslutfattares perspektiv i en samhällsfråga kan digital kommunikation öka genomslagskraften och få fler att sluta upp bakom ert budskap. På Aspekta har vi lång erfarenhet att hjälpa våra uppdragsgivare att forma samhällsdebatten i såväl traditionella som digitala forum. Vi kan bistå er med allt från strategi till genomförande och säkerställer att de digitala insatserna blir en integrerad del av hela påverkansarbetet.

Vill du veta mer?

Kontakta Elias Månsson för mer information om hur vi kan hjälpa er att etablera eller utveckla er digitala kommunikation.