Film stärker och tillgängliggör dina budskap
Film stärker och tillgängliggör dina budskap

När en verksamhet ska presentera ekonomiska rapporter, nå ut till beslutsfattare och påverka opinioner eller kommunicera nyheter och förändringar så kan film bidra till att tydliggöra och förstärka budskapen. Film erbjuder flera möjligheter, inte bara genom att verktyget gör att budskapen sticker ut i flödena på sociala medier. Filmer ger även verksamheter möjlighet att använda ett mer personligt anslag i sin kommunikation, i goda såväl som dåliga tider.

Aspekta har bred erfarenhet av att producera filmer med bland annat följande innehåll:

 • Interna informationsfilmer vid förändringar, implementering av nya processer eller system samt för kompetensspridning
 • Intervjuer med företagsrepresentanter i samband med presentation av årsredovisningar och andra rapporter
 • Opinionsbildande filmer för att driva särskilda frågeställningar
 • Porträttfilmer med kunder och intressenter
 • Verksamhetsfilmer där nyheter och viktiga frågor presenteras, t ex visionsarbeten, lanseringar, hållbarhetsarbete, fusioner

Nedan kan du se exempel på olika typer av filmer som vi har bistått våra kunder med.

Oavsett vad du vill kommunicera är film ett verktyg som kan hjälpa dig stärka och tillgängliggöra ditt budskap. Aspekta hjälper alla typer av verksamheter med att strategiskt förmedla rätt budskap på rätt sätt. Vi kan hjälpa till med allt från:

 • Framtagande av filmkoncept
 • Strategisk rådgivning för att säkerställa att rätt budskap lyfts
 • Framtagande av manus
 • Coachning och assistans i budskapsformulering vid inspelning
 • Inspelning av film
 • Klippning, redigering och textning av film
 • Strategiskt och operativt stöd för spridning

Informationsfilm: Carl Fs klimatpositiva verksamhet

Ibland är det en utmaning att göra information lätt att förstå oavsett om det handlar om att förklara ett komplext ämne eller presentera en stor nyhet. I en filmad intervju kan information framföras på ett sätt som underlättar förståelsen. Film gör informationen mer levande och budskap kan framföras av en person, med tillhörande kroppsspråk och andra förstärkande attribut.

Avfallshanteringsföretaget Carl F ville ta reda på hur stor påverkan deras verksamhet har på miljön och tog därför hjälp av ett antal forskare i Lund. Forskarnas rapport visade att verksamheten faktiskt är klimatpositiv. Carl F bidrar alltså till att förhindra mer utsläpp än vad verksamheten genererar. Det var något som engagerade ägarfamiljen så pass mycket att de gav Aspekta i uppdrag att göra en film där de pratar om resultaten från rapporten och arbetet de bedriver.

Verksamhetsfilm: Inblick i Mellby Gårds summering av det gångna året

När det är dags att summera det gångna året, oavsett om det sker i en årsredovisning, årsbok eller i något annat format, så kan det vara värt att fundera på hur du kan skapa ännu mer intresse för verksamheten. Film kan hjälpa dig att stärka budskapet både genom att fånga uppmärksamhet i flödena på sociala medier, istället för att bara ha en text och en länk som hänvisar till årsredovisningen, men även genom att via ett samtal låta VD eller andra nyckelpersoner lyfta viktiga händelser från året.

Aspekta bistår Mellby Gård med produktionen av deras årsbok, i samband med det har vi producerat ett antal verksamhetsfilmer, där vi bland annat intervjuat Johan Andersson på Mellby Gård samt Roger Tjernberg, tidigare VD på dotterbolaget Oscar Jacobson.

Opinionsfilmer: Maskinentreprenörernas medlemmar visar deras
problemfyllda vardag

Påverkansarbete kräver långsiktighet, dedikation och kraftfulla budskap som leder till förståelse för och uppmärksamhet kring ett visst ämne. Film kan vara ett utmärkt sätt att visa ett avtryck från verkligheten, där en människa kan prata om ett faktiskt problem och med mer än bara ord visa hur det påverkar och berör dem.

För Maskinentreprenörernas medlemmar har drivmedelsstölder länge varit ett stort problem. Vi på Aspekta har bistått organisationen med att belysa detta i ett antal filmer med målet att nå ut till och lyfta problemet bland beslutsfattare och media. Vi intervjuade några av dem vars verksamhet drabbats hårt av regelbundna stölder.

Vill du veta mera?

Kontakta Philip Tönning för mer information om hur vi kan hjälpa er att stärka era budskap genom film.