Finansiell rapportering
Finansiell rapportering

Aspekta har lång erfarenhet av att projektleda och producera finansiella rapporter för börsnoterade bolag. Utifrån ett strategiskt perspektiv tar vi ett helhetsgrepp och utvecklar den finansiella rapporteringen såväl innehålls- som formmässigt.

Exempel på Aspektas tjänster inom finansiell rapportering:

Årsredovisning
Årsredovisningen ger utrymme för att beskriva bolaget på ett noggrant sätt. En välgjord framvagn beskriver bolaget och framför allt dess marknad, omvärld och potential. En bra årsredovisning skapar intresse för och kunskap om bolaget både hos nya och befintliga investerare.

Delårsrapporter
Aspekta arbetar löpande med många börsbolags delårsrapporter. Med väl inarbetade processer bistår vi bolagen på ett effektivt och smidigt sätt.

Regulatorisk information
Strategiskt stöd kring kommunikation utifrån börsens krav och regler.

IR-webb och IR-filmer
Översyn av befintligt innehåll och produktion som profilerar och beskriver verksamheten på ett intressant sätt för investeraren.

Vill du veta mer?

Kontakta Mikael Sjöblom för mer information om hur vi kan hjälpa er med er finansiella rapportering.