Investor Relations

Vi hjälper dig att skapa rättvisande värde på finansiella marknaden för ökad tillväxt.

Investor Relations

Förtroende är A och O på kapitalmarknaden – och för det krävs långsiktiga relationer. Det löpande relationsbyggandet blir allt viktigare inom investerarrelationer. För växande företag innebär en börsnotering ökad tillgång till riskvilligt kapital och större möjligheter till växt. Men börskostymen ställer helt andra krav på bolaget och dess ledning. Vi hjälper er att:

  • Förbereda verksamheten inför och under en börsnotering
  • Skapa strategier och planer för att upprätthålla intresset bland investerare och analytiker
  • Analysera verksamhetens IR-verktyg för att finna förbättringspotential
  • Bistå i samband med genomförande och framtagande av kvartalsrapporter, årsredovisningar, pressmeddelanden, strategier och kapitalmarknadsdagar

Attraktiva årsredovisningar och delårsrapporter är hygienfaktorer för ett noterat bolag. Rapporterna är dock bara en del av den finansiella kommunikationen. Löpande och relationsbyggande aktiviteter med olika intressenter blir allt viktigare för att skapa rättvisande värde på finansiella marknader.

Läs mer om våra tjänster och områden vi erbjuder:

Finansiell rapportering

IR- strategi

Notering

Utbildningar

Stärkt hållbarhetsprofil | Findus Sverige AB
Prisad årsredovisning för Midsona
Integrerad hållbarhets- och årsredovisning | Folktandvården Skåne
Vill du veta mer?

Kontakta Mikael Sjöblom för mer information om hur vi kan hjälpa din verksamhet att skapa rättvisande värde på den finansiella marknaden.