IR-strategi
IR-strategi

Investor Relations är mycket mer än en hygienfaktor och rapportering om ett bolag ska lyckas bygga en rättvis värdering av verksamheten och säkerställa att relationerna med marknad och investerare stärks ur ett långsiktigt perspektiv. Aspekta arbetar med flera IR-verktyg som tillsammans kan bidra till ett starkare finansiellt varumärke.

Exempel på Aspektas tjänster inom IR-strategi:

Finansiellt varumärke
Ett bolags finansiella varumärke beskriver marknadens uppfattning om bolaget med fokus på dess potential och kommunikativa verktyg

Baserat på en grundläggande research genomförs en kvalitativ och en kvantitativ undersökning för att ge en bild av bolagets nuvarande finansiella varumärke. Aspekta analyserar styrkor och svagheter vilket presenteras för bolagets företagsledning. På så sätt kan bolaget fokusera på de områden där den finansiella kommunikationen kan förbättras.

  • Kommunikationsstrategi och operativ plan
  • Översyn av investeringscase
  • IR-storytelling
  • Rådgivning kring köpta analyser och budskapsträning inför dessa
  • Audits/benchmark

IR-plan
För att bygga långsiktiga relationer med ägare, investerare och media är det viktigt med löpande kommunikation i rätt tonläge i strategiskt rätt kanaler.

Aspekta kan stödja med bland annat:

  • Plan för kontinuerlig finansiell kommunikation med marknad och media
    Kommunikationen mellan delårsrapporterna är viktig Här krävs en plan som gör bolaget kontinuerligt relevant, aktuellt och intressant inom sitt verksamhetsområdet.
  • Stöd inför, under och efter bolagsstämma
  • Arrangemang av kapitalmarknadsdag och roadshow
Vill du veta mer?

Kontakta Mikael Sjöblom för mer information om hur vi kan hjälpa er med er IR-strategi.