Kristermometern
Kristermometern

Är din verksamhet redo att hantera en kris?

En verksamhets viktigaste tillgång är ofta dess anseende. Skada på anseendet utgör därmed en av de största riskfaktorerna för såväl privata företag som offentliga organisationer. Förr eller senare drabbas alla verksamheter av någon form av kris som kan skada anseendet, och därmed varumärke, försäljning och andra avgörande framgångsfaktorer.

Oavsett orsaken till en kris är det först och främst hur den hanteras som avgör hur förtroendet för verksamheten påverkas. A och O för framgångsrik krishantering är insikt och förberedelser. Genom att svara på frågorna nedan får du en indikation på hur förberedd din verksamhet är på att hantera en krissituation.

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!


Lämna dina kontaktuppgifter för att se ditt resultat

Kristermometern Light I got %%score%% of %%total%% right
Behöver ni förbättra er verksamhets krisberedskap?

Kontakta Linda Molin för mer information om hur vi kan bistå er i detta arbete.